fbpx

18/3 2013. Varför smörjer inbrottstjuvar i Zimbabve in sig i smör och hur gör man för att få låna en egen paradisö gratis? Det var några av de saker som Teo Härén lärde oss på gång nummer två av kursen "10 framgångsnycklar för tillväxtföretag" som drivs av Acedemy of Excellence. Teo har under 13 år farit runt i världen med sin tvillingbror Fredrik och hållit föredrag om kreativitet. De har dessutom skrivit boken "Idéboken" som utnämnts till en av världens 100 bästa managementböcker. Trots att de intensivt studerat ämnet ur alla möjliga vinklar så fortsätter de att upptäcka nya tankar och förhållningssätt. Hela tiden. Idag har de istället förhållingssättet att de åker runt och lär om kreativitet istället för att lära ut.

 

Kvällen blev som vanligt en skön blandning av kunskap, idéförmedling, workshops och diskussioner. Vi i gruppen lär oss ofta lika mycket av varandra som av föreläsarna. Det är en av de viktigaste insikterna. Du får aldrig lika mycket energi och mod av att sitta ensam och tänka jämfört när du och dina kurskamrater deltar i en utbildning med själ och hjärta. Den stämningen skapar vi människor tillsammans.

95% av all tillväxt kommer från innovation

Det menar en rapport som kommer från OECD, sammanslutningen av de 16 rikaste länderna i världen. Även om alla undersökningar kan diskuteras så är de flesta länder överens om att vår utveckling och välfärd är beroende av innovationer och för att kunna tänka innovativt så är kreativitet avgörande. Eller som Albert Einstein uttrycktet det "Fantasi är en viktig egenskap". Regeringen har därför också en nationell innovationsstrategi där målet är att skapa tillväxt som räddar välfärden. Regeringen äger och driver frågan och har involverat många aktörer som t.ex. Exportrådet, Svenska Institutet, Innovationsbron, PRV, Almi, Tillväxtverket, Vinnova m.fl.

Vad är kreativitet?

Det finns många typer av och många definitioner på kreativitet. Det som är kreativt i ett land har inte samma definition i ett annat. T.ex. i Kina så räknas det som kreativt att "stjäla" någon annans idé och kapitalisera på den. I Japan med sin "vi-får-inte-tappa-ansiktet-kultur" har LEAN-tänkandet utvecklats till något världsledande. Att varje dag göra små förbättringssteg räknas som höjden av kreativitet. I USA räknas ofta den som lyckas och har fem konkurser med sig i erfarenhetsbanken som en hjälte. I Japan vore det otänkbart och otroligt skamligt. Gruppen kom bl.a. med följande definitioner på kreativitet:


– Kombinera gamla saker på nytt sätt
– Nytänkande
– Skapande
– Påhittighet
– Tänka annorlunda
– Spränga gränser
– Tillfredsställa sin nyfikenhet

Teo menade också att varje företag och organisation har sin syn på kreativitet vid olika tidpunkter. När han höll föredrag för Carlsberg låg fokus på kreativ försäljning. Vid ett seminariuym med LG Electronics så handlade det mer om kreativ lansering. Och vid en process med Ikea så var det viktigaste att resonera och diskutera kreativ design.

Dessutom kan man prata om olika kreativa kompetenser. De kan finnas inom varje individ eller vara delar av en grupp. Det kan vara Doers, Early Adaptors (testar allt nytt, känselspröt), Idésprutan, Skeptikern (nyttig i utvärderingar), Spindeln (berättar om och sprider bra idéer), Problemformuleraren, Problemlösaren och många fler. Kreativiteten har många ansikten och många roller.

Vad skiljer innovation och kreativitet?

Sveriges räknas enligt ett amerikanskt institut som det mest kreativa landet i världen. På andra plats kommer USA och på tredje plats Finland. Men är vi verkligen det mest innovativa landet? Enligt Teo så räcker det inte med att bara vara kreativ. För att vara innovativ måste man kunna genomföra sin idéer också. Det är den stora skillnaden. Teo menar att vi ofta slitar tänka kreativt i en skapandeprocess. Det är vanligt att man efter inledningsfasens kreativa explosioner bara fokuserar på produktion, utveckling och finslipning av affärsidén. Teo menar att kreativiteten borde få ta mycket större plats och bäras med som en ständigt närvarande möjlighet. I inledningen är det viktigt att inte bara nöja sig med en handfull idéer. Skruva, vrid, vänd på idéer och tankar. Istället för att ta fra, 4 idéer sträva efter att ta fram 440 idéer. Och därefter plocka fram de 8 bästa av dom som är möjliga att genomföra. Det är äkta kreativitet som kan leda till hållbar innovation.

Vilka är världens mest kreativa företag? Det vanligaste svaret som Teo får är Google, Apple och Ikea. Och vad är det som kännetecknar dem utöver att de hela tiden strävar efter att ligga i fronten vad det handlar om nytänkande? Jo, ett ledarskap som dagligen stundligen och passionerat berättar om att just deras företag är det mesta kreativa. Det kan kallas ett kreativt ledarskap som skapar en grogrund för ett kreativt utvecklingskandskap. Du blir vad du tänker. Vi skapar en fantastisk kultur tillsammans, vi kan, vi vill, vi törs.

Kreativitet är billigt och lönsamt

Att tänka lite längre och lite mer kostar ingenting och kan ofta vara en snabb och fruktsam process. Det är så oerhört lätt att bli kär i sina idéer och hålla fast i dom krampaktigt. Med inställningen att allt alltid går att utveckla så ökar möjligheten till hållbar innovation. Därför kan man säga att tillväxt alltså kan vara förmnågan att genomföra idéer.

Under de 13 år som bröderna Härén varit verksamma som kreativitetsapostlar så har det skett en stor förändring i synen på vilka som är kreativa. I början av 2000-talet så hade reklambranschen i princip monopol på begreppet kreativitet. Idag finns det överallt och bejakas överallt. I en nyligen genomförd undersökning så menade 98% av de tillfrågade cheferna att kreativitet var nödvändigt i den dagliga verksamheten men bara 45% menade att de var kreativa. Vad ger det för konsekvenser för tillväxten och lönsamheten?

Teos tio tips

Teo öste frikostigt ur sig massor av tips, tankar och länkar som inspirerade oss alla till att fortsätta bejaka och öppna oss själva för vår inneboende kreativa förmåga. Ett tänkvärt citat som kom upp under kvällens gång var av George Bernard Shaw "Vi slutar inte att leka för att blir gamla, vi blir gamla för att vi slutar leka". Leken är en port till fantasisns och kreativitetens värld. Den har inga gränser. Här är tio av Teos tips för att bli en kreativare människa

1. Tänk 15 sekunder till. Det finns alltid många fler lösningar på varje utmaning.

2. Använd ditt externkapital, kunder, fd anställda, närstående o.s.v.

3. Bryt en vana medvetet. Gärna varje dag och med flit.

4. Ifrågasätt allt. Ändra rätt saker.

5. Skaffa inspiration globalt, googla!

6. Tag bort det självklara.

7. Definiera allt som en kreativ fas, möjligheterna till utveckling finns där hela tiden.

8. Variera inspiration med reflektion.

9. Träna, lös andras problem, gärna ett varje vecka.

10. Inventera vad som triggar dig och hindrar dig att vara kreativ

Avrundningsvis berättade Teo om att han medvetet öser in alla idéer i excellark för att därefter sortera, prioritera och sålla. Ofta betygsätter han idéerna från 1-10 och där 10:an är den bästa. Och den SKA genomföras. Världen behöver mycket mycket mycket mer kreativitet.

Ha kul/u

PS. De nakna inbrottstjuvarna i Zimbave kom på att mycket få ville gripa dom nakna och när de dessutom smorde in sig med smör blev det nästan omöjligt. Om du har en bra idé som gör världen så kan du få låna bröderna Häréns egen paradisö som ligger i Indonesien. Gratis. Om du vill läsa mer om bröderna ska du gå in på www.interesting.com