fbpx

Tankar och insikter om konsten att bygga och leva sitt varumärke.

Vet du hur mycket vi egentligen styrs av våra värderingar? Och hur betydelsefulla de är?

Beteendevetenskapen menar ofta att vi kan se våra mänskliga beteenden som toppen av ett isberg. Vi ser, agerar och uppför oss på olika vis men allt har ett samband med vad som finns under ytan. Där hittar vi syften och attityder och i den djupa basen, våra värderingar. Allt är grundat på historia, normer, uppfostran, grupptillhörighet, kultur o.s.v. Värderingar som många menar formats i stort sett klart redan i 16-18 års åldern. Därefter sker det oftast ganska små förändringar av de mänskliga beteendet. Många beteendevetare menar att vi styrs till 90% av våra beteenden!

Detta ger en hel del konsekvenser på ett företag och varumärket. Om inte organisationen har skapat en samsyn på vad just deras värderingar innebär så är risken stor att verksamheten börjar gnissla, missförstånd uppstår och problemen hopar sig. Inte för att det är brist på vare sig kunskap, erfarenhet, resurser eller ens vilja. Man pratar helt enkelt förbi varandra och medarbetare vet inte vad som gäller.
Min erfarenhet är just detta. Företag som inte definierat sin värdegrund, sina mål och sin vision är ofta mer att likna vid en segelbåt som utan styrning som mer flyter med strömmarna än fokuserat tar sig fram mot sitt mål. Värderingarna kan man likna vid den grund som gör att skrovet håller och är stabilt. De blir då också basen för hur man ska göra för att snabbast och bäst ta sig fram mot överenskomna mål och det hjälper en att undvika grynnor och skär. Man är överens om vem som gör vad och alla förstår och tar ansvar för sin uppgift. Levande och förankrade värderingar gör det också lättare att klara av stormar och svårigheter. Ett samtrimmat lag som förstår varandras styrkor och brister, som respekterar och stöttar varandra klarar sig mycket bättre än ett lag som inte har rett ut sin grundläggande plattform och sin värdegrund.
En annan bild som illustrerar detta är om man ser männsikans eller organisationens grundvärderingar som bojstenen i verksamheten. Vid den är fäst en kedja som består av mer eller uttalade syften och attityder och den kedjan är fäst uppe vid ytan vid en boj. Den bojen står för våra beteenden. Den flyter och påverkas av omgivningens och vattnets vågrörelser men bojen går inte att flytta hur långt som helst. Spänns kedjan till bojen för långt så kommer bojen obönhörligt åka tillbaka till sin utgångsposition. Kick-offer och förändringsinsatser som görs utan att de grundläggande värderingarna utvecklas och förändras på ett hållbart sätt är därför dömda att misslyckas.
Alltså, förankra utvecklingsprocesser. Skapa samsyn och förståelse. Skapa delaktighet, sätt tydliga mål och för en levande dialog om processen med många avstämningar under resans gång. Då finns chansen till hållbar och varaktig förändring. Då finns chansen att bygga och leva ett starkt varumärke.
Hur ser dina grundvärderingar ut?

 

Ha kul!/u