fbpx

27/8 2017. Det går en epidemi genom samhället. Som hindrar nära och hållbara relationer. Den kan t.o.m. både förstöra och förgöra. Den hindrar förståelse och framtida samarbeten. Epidemin kallas för korrigeringsreflexen och den blir vanligare och vanligare. En riktig farsot. Har du varit med om att den du pratar med blixtsnabbt korrigerar det du säger? Eller fyller i det du ska säga utan att lyssna klart på vad du egentligen vill säga? Eller så vill personen visa sig på styva linan och korrigera det du säger för att få pluspoäng. Förmodligen är den ett uttryck för den tid vi lever i. Stress stress. Bråttom bråttom. Oavsett vad beteendet står för behöver vi se upp med fenomenet. Både hos själva och varandra. Den som släpper fram korrigeringsreflexen bygger aldrig goda relationer eller ömsesidigt självförtroende.

 

 
 
Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar tyvärr alldeles för lite, för sällan och ofta för dåligt. Det behöver du ändra på om du vill leva din dröm.
 
 

108. Träna på att hålla tillbaka korrigeringsreflexen

 
Alla hållbara relationer bygger på en stark och ömsesidig tillit. Tillit är grundbulten för alla sunda och ärliga relationer. I privatlivet, i arbetslivet, i samhället, i världen. När tilliten krackelerar kan det förtroende som byggts upp under många år rämna. Och det kan gå blixtsnabbt. Hur bygger man tillit och hållbara relationer? Det är en konst och ett ansvar som vilar tungt på varje individ. För det är där det börjar, i ett möte mellan individer där förtroende kan byggas. Vi behöver varandra. Företag gör inte affärer med företag. Affärer görs upp mellan människor. Och det är inte länder som bygger fred och förtroenden mellan varandra. Det är en grupp individer som vill väl och vill utveckling som bygger tillit. Det mänskliga mötet avgör kvaliteten på tillit. Det gäller i möten mellan världsledare, FN, fredsprocesser, små och stora förhandlingar. Och det gäller även i vardagslivet. Möten kan beredas i förväg men de avgörs öga mot öga. Vad man säger, hur man säger det och kvaliteten på dialogen blir avgörande.
 
Förmågan att lyssna lägger grunden
I den hyperstressiga tid vi lever i är det lätt att bli otålig och drivas av sin vilja att snabbt få förståelse för sitt budskap. Det är otålighet som ofta gör att vi inte bygger relationerna på den fasta grund som hållbarheten kräver. Vi går för snabbt fram och förväntar oss omedelbara resultat eller i alla fall förståelse. Men det tar tid att bygga tillit och tilliten måste vara ömsesidig. Vår förmåga att fråga och lyssna på den vi möter är helt avgörande. Relationer tar tid. Ting tar tid. Människor tar tid. Och den tiden försöker fler och fler korta ned bl.a. genom att släppa fram sin korrigeringsreflex. Det är dömt att misslyckas. 
 
 
 
 
Korrigeringsreflexens faror
Om någon inleder ett samlat med dig gör hen det av en anledning. Det kan finnas ett budskap, en fråga, en vilja till förståelse eller annat. Vad det än är så är det varje människas rätt att bli bemött med respekt. Varje möte är en möjlighet. Ingen vill bli avbruten. Ingen vill att den andre korrigerar ett uttalande innan hen fått tala till punkt. Ingen vill få en snabb lösning serverad utan att ha bett om det. Farorna med att kicka in korrigeringsreflexen är många. Dels riskerar man att såra den andre, vilket skadar tillitsbyggandet. Eller så framstår man som en oempatisk besserwisser. En position som sällan leder till hållbara relationer. Du har aldrig en andra chans att göra ett första intryck må vara ett gammalt uttryck men det är sannare än någonsin. Korrigeringsreflexen kan kväva en möjlig relationen innan den ens börjat. Ingen bra grund för att bygga tillit.
 
Hejda dig och lyssna
Taga är silver, tiga är guld. Ett uttryck äldre än Roms gator men tydligen bortglömt av många i dessa babbelbyxornas tidevarv. Det rinner ut ord ur poddar, bloggar och kommentatorsfält. Även om vi kan interagera mer och till fler än någonsin så är det många som fortfarande skriker ut sina budskap i numera digitala megafoner. Hur många lyssnar egentligen på riktigt? Se varje möte som unikt och ta det tillvara. Se varje människa som unik och ta personen tillvara. Den som lyssnar och frågar visar inte bara respekt för den andre, hen bygger också tillit och självförtroende hos bägge parter. Du är viktig. Jag är viktig. Tillsammans kan vi utveckla tankar och idéer, hitta lösningar på problem eller finna nya lösningar på gamla utmaningar. Allt är möjligt om man vill. Det goda samtalet ger plats för bägge parter och öppnar i sina bästa stunder dörren mot innovation och kreativitet. Dialog, dialog, dialog. Det är konsten att tänka tillsammans. Så byggs starkare relationer.
 
 
 
 
Det ligger något i det du säger
Kay Pollak, författare, föreläsare, filmare har skrivit en mycket läsvärd bok som heter ”Att välja glädje” som mycket handlar om vår förmåga att bygga goda relationer. Både till oss själva och till varandra. På en av hans föreläsningar som jag lyssnade på gav han en enkel fras att använda i dialoger med andra. Den använder han i alla lägen och lyder. ”Det ligger någonting i det du säger”. Ord som visar förståelse och respekt och öppnar dörrar mot vidare dialog. Kay berättade att de orden förmodligen också en gång räddade hans liv. Kay gjorde en gång en tvär vänstersväng med sin bil utan att visa att han skulle svänga. Resultatet blev att den bakomvarande bilen brakade in i Kays bil och blev svårt demolerad. Ägaren rusade ut, stor som ett hus, rasande som en bärsärk och kastade sig fram mot Kay med ett avgrundsvrål. ”DU SKA DÖ DIN J-L!!!!”. Varpå Kay svarar och upprepar i falsett: ”Det kan ligga något i det du säger, det kan ligga något i det du säger …”. Bärsärken tvärstannar och brister ut i skratt. Allt löste sig till det bästa.
 
 
 
 
Skapa ett kreativt samtalsklimat 
Rädsla är ingen bra grogrund för utveckling. Rädda människor tänker mer på att inte göra fel än på att tänka utanför boxen. Och det är utanför boxen framtiden finns. Forskning visar att de effektivaste grupperna har en hög tillitsnivå med mycket positiv och stimulerande feedback. Man respekterar varandra på djupet och behöver inte försvara eller dölja sina tillkortakommanden. Man stöttar och hjälper varandra i alla lägen. Dessutom finns där tydliga mål, tydliga ramar och tydligt ledarskap bygger en plattform för att människor kan utvecklas och släppa loss sin kreativitet och sin passion. Kärnan och drivkrafterna i alla gruppers utveckling är förmågan att skapa en energifylld kultur där allas bästa krafter tas tillvara. Där låter man andra prata till punkt, där ställer man öppna frågor och där respekterar man varandra. I de grupperna lyser korrigeringsreflexen med sin frånvaro och nyfikenheten på varandra och framtiden blir drivkrafter som också bygger självförtroende och mod. Hur vill du ha det?
 
mvh/u