fbpx

23/10 2016. En medeltida vandrare närmade sig äntligen den stad han varit på väg mot i många dagar. Solen gassade och vandraren längtade efter svalkande dryck och ett mål mat. Stadens reste sig vid horisonten men det var fortfarande en god bit kvar. I fjärran såg han stadens silhuett fylld av byggnadsställningar och ett sjudande folkliv. Han var på rätt väg. Stigen passerade genom ett stort stenbrott. Där satt det en man som spottade och svor över sitt tunga arbete. ”Vad gör du?” frågade vandraren. ”Hackar på den här förbannade stenen ser du väl” fräste mannen till svar. Vandraren gick snabbt därifrån och vidare i stenbrottet. En bit längre bort satt en annan stenarbetare som visslade och sjöng för sig själv samtidigt som han la de stenar han hackat och format i prydliga rader. ”Vad gör du för något?” frågade vandraren. ”Jag bygger en katedral” svarade stenarbetaren leende. Att hitta meningen med sitt liv och sitt arbete är en viktig källa till arbetsglädje och självförtroende. Vad är din mission här i livet? Här kommer tre olika infallsvinklar.

 

 

 

Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar, tyvärr, alldeles för lite, för sällan och för dåligt. Det kan du ändra på om du vill leva din dröm. För kom ihåg, du har precis all den potential som behövs. Nu. Här. I dig.

79. Träna på att hitta din mission, ditt syfte, ditt varför

Det finns många människor som vet vad de inte vill men de vet inte vad de vill. De upplever att de inte hittat sin plats i livet och överlever mer än lever. Inget fel med det, om man inte plågar andra och verkligen försöker bjuda till så räcker det mer än väl. Varje liv är en gåva till mänskligheten. Men jag vet också att den som känner en djupare meningsfullhet i det den gör har ofta en så mycket starkare motor och större drivkraft än andra. En urkraft som bär oss längre. En urkraft som överlever stormar, hot och motvind. För det är så att vi människor är flockdjur som också vill bidra till flockens överlevnad och utveckling. Vi är inte bara egoister som vill roffa åt sig på andras bekostnad. Att söka, definiera och finna sin mission här i livet ger varje individ en enorm kraft. Varför går du till jobbet? Skulle du gå dit även om du inte fick betalt? Har du definierat din mission?

 

 

Daniel Pink och de tre viktigaste krafterna för motivation
Daniel Pink är författare, doktor i juridik och har varit talskrivare åt förre vicepresidenten Al Gore. Han skriver flitigt för New York Times, Harvard Business Review och Wired. Temat är ofta det föränderliga arbetslivet. I sin succébok ”Drivkraft – den överraskande sanningen om vad som motiverar oss” har Pink studerat vad forskningen säger om vad som motiverar medarbetare och ökar deras motivation. Och det är inte bonusar och pengar. Jakten på pengar är snarare kontraproduktiv. Vad är nyckeln?

Daniel Pink studier relaterar till djup och mångårig forskning av ledande experter och mästare i ämnet. Det krävs i huvudsak tre viktiga ingredienser för att en individ och en organisation ska nå sin fulla och högmotiverade potential.

1. Självstyre
Ingen vill vara slav, alla vill vara fria och kunna styra sitt liv. Därför är det viktigt att både individ och organisation strukturerar sitt arbete så att de kan styra sina uppgifter (vad de gör), sin tid (hur de gör det), sitt team (vilka de gör det med) och sin teknik (hur de gör det). Företag som erbjuder självstyrning, ibland i radikal omfattning, utklassar sina konkurrenter.

2. Mästerskap
Precis som det lilla barnet ständigt vill växa så har de flesta individer fortfarande en inre längtan efter detta. Men ofta så begränsas möjligheterna till utveckling av gamla strukturer och arbetssätt som hindrar genuin utveckling. Strävan efter mästerskap har allt mer blivit en nödvändigt för att klara av dagens konkurrenssituation och snabba och omvälvande förändringar. Smarta arbetsplatser kryddar därför verksamheten med uppgifter som inte är för svåra och inte är för lätta. Din förmåga är förbättringsbar i det oändliga. Sökandet efter mästerskap är alltså mer en livshållning. Det går alltid att växa. Det finns alltid nya möjligheter.

3. Mening
Det ligger i människans natur att söka efter mening – ett mål som är större och mer långlivat än oss själva. Den drivkraften har gjort att människosläktet har utvecklats och fortsätter att utvecklas. Kunskape, erfarenheter, tankar och idéer har överförts till generation efter generation och sakta men säkert har fler och fler på vår planet fått det bättre än tidigare generationer.

Den absoluta fattigdomen räknas som mer eller mindre utrotad, barnadödligheten minskar, fler och fler får gå i skola och världen blir allt mindre. Människan har fått smak på frihet, välfärd och demokrati och den utvecklingen kommer inte kunna hejdas. Även om en del konservativa och våldsamma krafter stretar emot.

Och i jakten på talanger så märker fler och fler företag att den framväxande generationen kräver mer än bara höga löner och materiellt välstånd. Världens överlevnad kräver att fler tänker hållbarhet ur alla perspektiv. Mänskligt, miljömässigt, samhällsekonomiskt och globalt. De organisationer som inte kan motsvara den kommande generationens förväntningar och krav kommer få stora problem. De organisationerna attraherar få talanger. Pengar är verkligen inte allt här i världen. Köp Daniel Pinks bok och se den här filmen. En riktig ögonöppnare. Och den här är också sevärd.

 

 

Simon Sinek och den gyllene cirkeln
Simon Sinek är författare, talare och konsult som är expert på ledarskap och management. Han har en enkel men kraftfull modell för inspirerande ledarskap som han kallar för den gyllene cirkel där all hållbar utveckling börjar med frågan "Varför?". Det var när han ställde sig frågorna varför vissa människor och organisationer mer innovativa, mer inflytelserika och mer lönsamma än andra som han upptäckte svaret. Och han upptäckte också varför somliga får en mycket större lojalitet och hängivenhet.

Sinek studerade ledare som hade påverkat världen på ett djupare plan och han upptäckte att de ledarna tänkte, agerade och kommunicerade på exakt samma sätt. Och de gör det på ett sätt som står i total annorlunda än de flesta vanliga ledarna. Några ledare som Sinek använder som exempel är Steve Jobs, Martin Luther King och Bröderna Wright. De kanske inte har så mycket gemensamt men de började alla med att kunna svara på fråga ”varför?”. Varför gör ni det här, vilket är ett övergripande mål och syfte? Är det bara att tjäna pengar? Det sistnämnda blir en ganska futtig fråga i det här sammanhanget. 

Sineks bok ”Starting with why” ger en målande och övertygande förklaring till Sineks teorier. Börja gärna med den här filmen för att få en första överblick. Rubriken är ”Hur stora ledare inspirerar till handling” och den är knappt 20 minuter lång. Väl använd tid.

 

 

David Brooks – ”Simma inte i en ocean utan strand”
David Brooks är amerikans journalist och författare som ofta skriver i New York Times och Dagens Nyheter. Tänkvärt, initierat och ögonöppnande. Den 5/9 i år skrev han i DN en betraktelse om hur känslan av mening ger motståndskraft speciellt i tuffa tider och sådana brytningstider som mänskligheten genomlever just nu. I en rasande takt. Det är inte lätt att hänga med i svängarna för någon.

Dagens studenter, menar Brooks i artikeln, är duktigare är föregående generationer men de är också ömtåligare intellektuellt. De ungas känslighet förklaras ofta med överbeskyddande föräldrar, säger Brooks och fortsätter: men det som ser ut som ett psykologiskt kräver ett filosofiskt svar. Brooks menar att människor är verkligt tuffa först när de ser en uppgift, något att leva för.

Brooks fortsätter: ”Vi är alla sköra när vi inte vet vad vi vill med livet, när vi inte entusiastiskt har kastat oss ut i en social roll, när vi inte har engagerat oss i vissa människor, när (och här kommer mitt favoritcitat av Brooks) vi tycker oss simma i en ocean utan strand”.

Brooks menar också ”Om man verkligen vill att människor ska vara tuffa bör man entusiasmera dem för någon sak, förmå dem att tänka med värme på någon annan, öppna deras världsåskådning som placerar dagens tillfälliga plåga inom ramen för ett större hopp”.

 

 

Tre tänkare, författare och talare som alla landat i samma övertygelse – känslan av mening och meningsfullt i livet är en enormt viktig kraftkälla för både självförtroende och mod. Jag tror att det är en av våra stora livsuppgifter – att söka just den meningen med livet som får oss att brinna, orka och kämpa vidare. Trots allt.

Avslutningsvis vill jag återigen citera David Brooks. Han skriver ”Vi lever i en tid när det anses sofistikerat att vara likgiltig och distanserad. Men de som låter sig hänföras är de riktigt tuffa”. Hur ser din katedral ut?

mvh/u