fbpx

18/1 2016. Men man kan ju vara grymt effektiv i sig själv men det finns ju faktiskt en annan verklighet att ta hänsyn till. Och det är just … verkligheten. Andra människor. Andra grupperingar. Andras vilja, tankar och visioner. De påverkar dig i allra högsta grad. Du kommer inte undan, ingen människa är en ö. Ensam är inte stark ensam är bara ensam. Det är i möten som vi människor blir människor. Det är tillsammans med andra som idéer tar form, visioner blir verklighet, viktiga beslut fattas och både tankar och människor växer. Alla kan drömma och ha idéer men det är i mötena som allting avgörs. Om du är välgrundad och vet vad du vill så kommer andra mycket lättare förstå dig och du den andre. Effektiva möten är en nyckel för att bygga både individuellt och kollektivt självförtroende. En del kallar bra möten för att bygga kollektiva muskler. Vi kan ge varandra styrka, stadga och stöd tack vare effektivare möten. Och som vi konstaterat, det tar tid att bygga självförtroende. Kan dina möten bli effektivare blir du både en skickligare yrkesperson och vinner tid. Här kommer en del konkreta tips.

 

 

 

 

Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar, tyvärr, alldeles för lite, för sällan och för dåligt. Det kan du ändra på om du vill leva din dröm. För kom ihåg, du har precis all den potential som behövs. Nu. Här. I dig.

38. Träna på att ha effektivare möten

En av de största tidslukarna är möten. Hur många gånger har inte både du och jag upplevt att vi bara suttit av olika typer av möten. Det blir inge gladare av. Med effektiva möte ökar chansen att man ökar både arbetsglädje och lönsamhet. Här är några tips hämtade från www.chef.se:

– Ifrågasätt hur många personer som skulle vara med på varje möte.
- Skapa spelregler för att göra mötena effektivare, som att man ska skicka ut en agenda i god tid och skriva tydliga protokoll.
- Ha ett tydligt syfte med varje möte.
- Man måste inte alltid sätta sig i ett möte för att lösa en fråga. Man kan ta en avstämning i korridoren på tio minuter i stället.
- Kom i tid till möten, det är att visa respekt för andra och för dig själv

 

5 råd när du leder möten

1. Avsätt tid i kalendern för att planera mötet.
2. Ange ett tydligt syfte och mål. Skriv det i inbjudan och läs upp det i början av mötet.
3. Variera möblering, mötesmetod, plats etc.
4. Skapa delaktighet och välkomna alla genom att titta deltagarna i ögonen när mötet börjar.
5. Avsluta med att reflektera. Vad gjorde vi bra? Vad kunde vi gjort bättre? Hur gör vi det bättre nästa gång?

 

5 råd när du deltar i möten

1. Avsluta det du håller på med i god tid så att du kan fokusera på det du ska prestera.
2. Fundera innan du går in på mötet vad det är du kan bidra med.
3. Ta inte med din telefon, alternativt stäng alltid av den.
4. Reflektera över din egen insats.
5. Avsätt tid i kalendern för eventuella uppgifter du fått på mötet.

Källa: Möteskonsulten Micke Darmell.

 

Checklista – är era möten effektiva?

Om du kan svara ja på följande frågor har ni redan effektiva möten. Om du svarar nej på flera punkter, finns det fortfarande lite att förbättra.
1. Våra möten har tydliga syften.
2. Våra möten har tydliga mål.
3. Våra möten är väl förberedda.
4. Endast de som berörs av mötet deltar.
5. Jag vet vilken roll och betydelse jag har för mötet.
6. Våra möten leds på ett professionellt sätt.
7. Det är tydligt vad som beslutas vid våra möten.
8. Det är tydligt vem som är ansvarig för de beslut som tas på våra möten.
9. Våra möten bidrar till att utveckla vår verksamhet.
10. Våra möten skapar en gemensam riktning i organisationen.
11. Jag har en känsla av att våra möten leder till resultat.

Källa: MQI Meeting Quality Index/3S

 

 

Hur långt ska man gå för att effektivisera sig själv och de möten man har? Måste man alltid vara hypereffektiv i alla lägen? Nej, det tycker inte jag. Men världens tempo kan inge individ hejda ensam. Det kan vi bara göra tillsammans. Däremot kan du och jag söka, hitta och utveckla vår förmåga att förhålla oss till och behandla omvärldens stress. Stunderna av reflektion är livsnödvändiga. Därför är det viktigt att också bara få vara, slappna av och slippa leveranshetsen. Kom ihåg de livsnödvändiga pauserna. Mer om detta senare. Nästa gång ska jag gå till attack mot Jantelagen och dess konsekvenser. Arbetar du för att leva? Eller lever du för att arbeta?

mvh/u