fbpx

14/10 2013. Vi människor är verkligen fantastiska. Men hur ofta är vi glada och tacksamma över detta? Över att vi egentligen inte är något annat än vandrande mirakel. Detta blev återigen så uppenbart i veckan när jag hjälpte min 11-årige son med hans läxor. Han skulle läsa på om kroppens alla sinnen och när vi läste igenom texterna tillsammans var vi bägge två tvungna att stanna upp och bara titta på varandra. "Det här är ju otroligt" sa vi om och om igen. Den känslan av att vara ett mirakel borde fler känna. Som individ och som varumärke. Allt hänger ihop. Allt kommunicerar.

 

Alla som jag har jobbat med under mina dryga trettio år som kommunikatör har haft en enorm och ofta outnyttjad potential. Många gånger har problemet varit att man inte sett och framförallt inte känt sin egen styrka och kraft. Sin egen kompetens, kunskap, erfarenhet, historia och allt annat som faktiskt finns där. Det som också kan kallas varumärkets dna, personligheten. Det brister helt enkelt i den egna självkänslan. I de varumärkesprocesser jag genomför handlar det därför ofta om att gemensamt definiera dessa styrkor, implementera och använda sig av sin egen kraftkälla i sin kommunikation och i sitt utvecklingsarbete. Som så ofta här i världen så börjar all förståelse för både sig själv och andra med empati och lyssnande. Att verkligen lyssna och känna både inåt och utåt.

 

En centimeter hud

Begreppet självkänsla fick för mig ytterligare en djupare innebörd när jag hjälpte min 11-årige son Maximus med läxan om sinnena. Vilken värld som öppnade sig. Visst kom jag ihåg en del från min tid i skolan men inte alla detaljer. Våra sinnen är kanske våra viktigaste och snabbaste känselspröt mot omvärlden. Syn, hörsel, smak, lukt, balans och känsel samverkar och ger oss ovärderlig information. Blixtsnabbt. Bara sinnet känsel är som ett eget universum. Känseln är ett sinne som både hjälper och skyddar oss. I huden finns det massor av nervceller, sinnesceller som kallas känselkroppar. Bara i en kvadratcentimeter hud finns det 200 smärtpunkter, 25 beröringspunkter, 10 tryckpunkter, 13 köldpunkter, 2 värmepunkter. Från dem går de olika signalerna med nerverna till hjärnan. Varje känselkropp i huden är specialist på en känsla. Till exempel smärta, temperatur, tryck eller beröring. Dessutom finns det på varje kvadratcentimeter hud 4 meter nerver, 1 meter blodkärl, 100 svettkörtlar och 15 talgkörtlar. Allt samverkar för att vi ska må bra och överleva. Snacka om välutvecklad kommunikationscentral. Men inte nog med det.

 

Vikten av att bli berörd

Vi kan skilja på när någon klappar oss, när det svider, bränner eller sticker. Och som om inte det räckte, huden kan också andas. Och visste du att efter uppövning av känseln i fingrarna kan ett finger registrera en 0,0005 mm hög upphöjning. Känsel kan också dessutom ses som det sinne som har störst inverkan på en persons hälsa. Om man inte får tillräckligt med beröring skadas det mentala välbefinnandet. Och känsel är ju inte någon isolerad upplevelse. Känsel och rörelse hör ihop. För att t.ex. ska ta emot en boll som någon kastar till dig så får hjärnan massa information. Från hela kroppen. Snabbt. Du tittar på bollen med ögonen. Samtidigt rapporterar balansorganet i öronen hur du står eller springer. Känselkropparna i muskler, senor och leder rapporterar var du har dina händer, armar och ben. Och hur du rör dig. Är du nybörjare är detta svårt, ibland omöjligt. Har du däremot tränat detta så går det lättare. Fråga Zlatan. Din kropp minns hur du ska göra. Om du lyssnar på den. Och tränar den. Och din kompetens.

 

Självkänslan är en väg till självförtroende

Så, en av nycklarna till att bygga och leva sitt varumärke går via ökad självkännedom och självkänsla. Då måste vara lyhörd för vad du vill och definiera dina mål. Du måste vara medveten om dina styrkor och svagheter. Du måste ha insikt om hot och möjligheter. Och framförallt, du måste kunna vara fullständigt ärlig och kunna svara JA med bestämd röst på den kanske viktigaste frågan av alla; har du ett erbjudande till omvärlden som ger nytta, glädje eller värde till andra? På riktigt? Då är du på god väg mot att bli efterfrågad och fullbokad. Din känsla leder till en tanke, din tanke leder till en handling, din handling ger ett resultat. En positiv grundkänsla är plattformen för utveckling. Du är fantastisk. Jag är fantastisk. Vi är fantastiska. Tillsammans kan vi åstadkomma underverk.

Var stolt!

mvh/u