fbpx

5/11 2017. I en värld fylld av frestelser dygnet runt är det lätt att falla för världens lockrop. Glittrande signaler och ständiga flöden av frestelser direkt in i mobilen är svåra att motstå. Mobilen menar en del har blivit fjärrkontrollen till våra liv. Har det verkligen gått så långt att vi är styrda av fjärrkontrollen och inte vad vi själva vill? I en komplex värld är det lätt att bli händelsestyrd och glömma bort vad som man verkligen vill göra. Vad är din dröm? Vad ligger dig närmast om hjärtat? Gör du det du brinner för? Här kan du träna på det viktigaste du bör träna på inom området EQ, emotionell intelligens, om du vill leva din dröm. Träna på att din impulskontroll, det bygger självförtroende, självkänsla och mod. Lär dig av Marshmallowtestet.

 

 

Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar, tyvärr, alldeles för lite, för sällan och för dåligt. Det kan du ändra på om du vill leva din dröm. För kom ihåg, du har precis all den potential som behövs. Nu. Här. I dig.

116. Träna på din självkontroll

Impuls- och självkontroll är förmågan att motstå eller skjuta upp en frestelse men impulskontroll är också förmågan att undvika att fatta förhastade beslut. Den förmågan är, som alla förmågor inom EQ, något det går att träna. Att hantera sin impulskontroll kan vara mer eller mindre genetiskt betingad men forskningen visar alltså att den också går att träna upp. Om man vill. Därför är det intressant att studera forskningen och erfarenheterna från Marshmallowtestet.

 

 

Marshmallowtestet – en originalstudie gjord i Stanford
En marshmallow erbjöds de fyraåriga barn som deltog i studien. Ledaren för försöket berättade för barnet att om hon eller han kunde motstå att direkt äta marshmallowen erbjöds hen istället två. Forskarna analyserade hur länge varje barn kunde motstå frestelsen att äta marshmallowen och om detta korrelerade med barnens framtida framgång. Originalstudien vid Stanford har citerats över 400 gånger.

 

 

Tre minuters impulskontroll i snitt
Bilder från experimentet visar att barnen bland annat blundar, sparkar på bordet framför sig och tuggar på sitt hår för att motstå frestelsen. I genomsnitt kunde ett fyraårigt barn inte hålla sig längre än tre minuter innan de åt upp sin marshmallow. Vissa barn åt upp denna direkt när ledaren för försöket lämnade rummet och en tredjedel av fyraåringarna lyckades motstå frestelsen och fick därför en extra marshmallow av försöksledaren.

 

 

Barn med självkontroll var mer framgångsrika även senare i livet
Experimentet syftade först till att testa barns strategier gällande självkontroll men påvisade en hävdad korrelation mellan barnens handlande i detta experiment och deras framtida framgång. Ett uppföljande experiment gjordes därför ungefär ett decennium senare av Mischel.

Experimentet hävdas visa att det fanns ett starkt samband mellan barnens förmåga till tålamod och deras framgång i skolan, vilka problem de hade i hemmet samt hur de klarade av stress och hanterade vänskap. En ytterligare studie, drygt trettio år senare, visade att de barn som inte kunde vänta vid fyra års ålder senare i större utsträckning led av fetma och hade problem med droger.

 Fokusera uppmärksamheten rätt
Senare studier visar på ett möjligt samband mellan möjligheten att kunna vänta och att prestera väl på intelligenstester. Forskning tyder även på att dessa personer med tålamod har mer aktivitet i prefrontala cortex. Det verkar dock inte vara fallet att vissa är födda med egenskapen tålamod, utan snarare lyckas fokusera sin uppmärksamhet på annat än den frestelse som ligger direkt framför dem. Den prefrontala cortexen, vårt arbetsminne, kan vara extra viktigt i detta fall då det hjälper oss att fokusera på vår uppgift även vid distraktion. Se filmen här.

Förståelsen för bristande självkontroll fick Nobelpris 2017
Richard H. Thaler har utvecklat analysen av ekonomiskt beslutsfattande med psykologiskt välgrundade antaganden. Genom att undersöka konsekvenserna av begränsad rationalitet, sociala preferenser och bristande självkontroll har han visat hur dessa mänskliga karaktärsdrag styr såväl individuella beslut som utfall på marknader på ett förutsägbart sätt. Detta renderade honom Nobelpriset i ekonomi 2017.

 

 

Bristande självkontroll hämmar utveckling
Thaler har kastat nytt ljus över den urgamla observationen att det kan vara svårt att
hålla sina nyårslöften. Tillsammans med Hersh Shefrin visade han hur man kan analysera självkontrollproblem inom ramen för en så kallad planner-doer-modell. En liknande ansats används numera inom modern psykologi och neurovetenskap för att beskriva spänningen mellan långsiktig planering och kortsiktigt handlande. Vi faller ofta för kortsiktiga frestelser och överger våra långsiktiga intentioner att spara mer för ålderdomen, eller att leva ett hälsosammare liv.

 

 

Använd ”nudges” som hjälp
I sin tillämpade forskning visade Thaler hur puffar eller nudges, ett begrepp Thaler själv har myntat – kan hjälpa människor till bättre självkontroll exempelvis i sitt pensionssparande. Richard Talers forskning och samlade bidrag har varit avgörande för att skapa det nya och snabbväxande forskningsfältet beteendeekonomi. Richard H. Taler har därför tilldelats årets Nobelpris i ekonomi. (Ur pressmeddelandet från Kungliga Vetenskapsakademin)

 

Min kära fru åt alltid som barn upp sitt lördagsgodis nästan direkt när hon fick det. Sedan gick hon till mamma och ville ha mer. Men min svärmor sa då alltid ”Det magen har det har den”. Om det var någon tröst vet jag inte men det hjälpte i alla fall hustrun att acceptera situationen och gå vidare. Till nästa lördag. Då hon fick en ny chans. Lycka till med träningen. Låt oss streta på.

Mvh/u