fbpx

23/4 2017. Alla har en guldskatt. Utan undantag. Det gäller samtliga människor och organisationer jag mött under mina snart 40 år som kommunikatör. En guldskatt som alldeles för sällan används tillräckligt väl för att bygga och leva sitt varumärke. Varför? Det vanligaste problemet är att man inte ser skogen för alla träd. Man ser helt enkelt inte sin egen guldgruva där guldskatten finns lagrad. Eller så är man inte tillräckligt stolt och vältränad för att kunna använda den. Och det är här som källan till både självförtroende och mod finns. I ditt hjärta. I ditt värderbjudande. I din guldgruva. Gräv fram, forma och presentera ditt erbjudande. Ett av de bästa och mest effektiva sätten är att träna på att verbalisera dig själv inför andra. Träna på att tala och föreläsa. Ofta och innerligt. Då bygger du passion, självförtroende och mod.

 

 

Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar tyvärr alldeles för lite, för sällan och ofta för dåligt. Det behöver du ändra på om du vill leva din dröm.

98. Träna på att hålla tal, föreläsa och presentera

Det finns inget bättre sätt att övertyga andra än att öga mot öga presentera sina tankar och idéer. I det personliga mötet blir du människa. Då har du tillgång till ca 93% av alla kommunikativa verktyg. Kroppsspråk, tonläge, stödmaterial, blickar, gester, dialog, samtal, presentationsmaterial med projektor, möjlighet att visa film o.s.v. Du kan lyssna av och möta dina åhörares behov och känslor. Du kan involvera och engagera och få direkt respons på det du säger. När du arbetar i mekaniska kanaler har du i princip bara tillgång till ord och bild för att övertyga och bygga förtroende. Innehållet är naturligtvis viktigt men enligt forskningen står innehållet bara för 7% av det som verkligen övertygar. Alltså vad du säger. Resten handlar om hur du säger det och då har är det personliga mötet oslagbart.

Lär av Churchill och Hitler
För att ha en chans att övertyga så är förberedelse och planering helt avgörande. Vad ska sägas, var, till vem, när och hur behöver redas ut och definieras. Några som var mästare på detta var Winston Churchill och Adolf Hitler. Dock hade de lite olika agendor och mål men förståelsen för att säga rätt sak vid rätt tillfälle hade de gemensamt. Hitlers propagandamaskin och tal vid välregisserade gigantiska nazistmöten där han frälste och fick med sig det tyska folket är väl känt. Men att Winston Churchills tal som verkar så spontana och briljanta tal är minutiöst planerade, formulerade och välrepeterade är inte lika känt. Men det får världen vara glad över att de var. Hur hade det sett ut annars? Törs knappt tänka tanken.

Churchill kunde förbereda ett tal i månader innan sändning i radio. Han var fullständigt medveten att det han sa kunde vara avgörande för att de allierade skulle kunna vinna kriget. När England i princip var ensam kvar som försvarare av demokrati och frihet var det engelska folkets moral och fortsatta kamplust otroligt viktigt. Och Churchill gav dem hopp och framtidstro med många av sina klassiska tal. Han skrev, skrev och skrev om. Han läste texterna för sig själv och prövade dem på andra. Och när han tyckte han var nöjd med resultatet tränade, tränade och tränade så att han kunde talen utantill.

Det var därför talen kunde låta så spontana och passionerade. Och han var en mästare på att hitta formuleringar som fastnade både i minnet och i kroppen. Ett ikoniskt exempel är ju ”Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket” som Churchill uttryckte det i tacktalet till de stridspiloter som lyckades vinna över det tyska luftvapnet under ”The Battle of Britain”. När Churchill ägde talen i både hjärtat och hjärnan kunde han ge framförandet den laddning som situationen krävde. Och han lyckades, vilket vi alla ska vara tacksamma över. Keep calm and carry on.

 

 

Hitta och använd din guldgruva
Det är här som det mesta och bästa av din kraft finns. Det är precis samma källa som du kan använda dig av när du skriver. Nyckeln är att materialisera och gestalta ditt innehåll så att det blir både intressant och relevant. Då lyssnar mottagaren. Då berör du. Då övertygar du. Guldgruvan är exakt densamma som när du ska skriva ditt liv som jag beskrev i del 56 av denna bloggserie. Repetition är ju kunskapens moder så här kommer en repris.

Du eller din organisation har inte uppstått ur intet. Det finns och har funnits människor som med glöd, tålamod och mod har byggt upp en verksamhet som kan komma andra till nytta och glädje. I någon form. Det är värt att berätta om. Det är något att vara stolt över. Det attraherar andra. Men berätta om det. Med glöd, passion och uthållighet. Ja, ja, snacka går ju. Vad ska jag berätta? Här kommer en lista som bara skummar på ytan. Berätta om detta med glöd, stolthet och passion. Då bygger du relation och ett förtroendekapital som stärker ditt varumärke.

Berätta om din och organisationens kunskap, utbildning, medarbetare, expertkunskap, ert nätverk, ert engagemang, er kultur, era produkter, era tjänster, era drömmar, visioner, mission, vad forskningen säger, vad framtiden bär med sig, era erfarenheter, era referenser, ert hantverk, er historia, era kunder, era kontakter, er samhällssyn, era leverantörer, ert sätt att tänka, hållbarhet, er skapelseberättelse och mycket mycket mer. Berätta med passion, glöd och uthållighet. Skryt inte. Visa också svaghet och tvivel. Var äkta. Var dig själv. Men berätta. Berätta. Berätta. Visa att du brinner. För dialog och konversera. Då bygger du självförtroende, mod och relation.

 

 

Hitta eller skapa ditt bärande koncept
Du har hittat din guldgruva och börjat forma dina budskap. Har du ett bärande koncept? Har du ett varumärkeslöfte? Tänk Volvo, allt de gör har säkerhet som inre kärna. Ikeas klassiker ”Inte för de rika men för de kloka” bar budskapen under många år. Bregott använder sig av det svenska ursprunget och kossorna som symbol för det äkta och ursprungliga. Sedan så låter de kossorna uppleva eller agera som om de var en del av vårt samhälle, allt som händer hos människan kan hända i Bregottfabriken.

Ett koncept är alltså det bärande temat som ofta kan vara, eller ligga nära, ditt varumärkeslöfte. Ett starkt koncept är ”evigt”, medianeutralt och unikt. När ett koncept är medianeutralt går det att anpassa i alla kanaler som finns. Tänk Gevalias serie på temat ”Vilket kaffe skulle du bjuda på om du fick oväntat besök”.

På ett starkt koncept kan man bygga sina spjutspetsar, sina kommunikativa idéer. Det som är typiskt för en bra idé är att den är överraskande och relevant. ”Lösnäsor”, budskap som bara vill väcka uppmärksamhet och inte har en äkta förankring i varumärket överlever sällan eller aldrig. Var stolt, utgå från ditt hjärta.

För egen del är mitt varumärkeslöfte ”Stolthet säljer” och ibland ”Lev din dröm bygg ditt varumärke”. På det temat har jag byggt hela min kommunikationsstrategi. Jag vill skapa tillit och attraktion genom att bjuda på så mycket kunskap, råd, tips och inspiration som jag kan i konsten att bygga och leva sitt varumärke. Den strategin använder jag i alla möten, nätverk, föreläsningar och frukostföreläsningar. Korta som långa. Och den strategin går igen i alla mekaniska kanaler som i den här bloggen, på min hemsida, i sociala medier och i mitt inspirationsbrev ”Stolt Nu?”.

 

 

Använd retorikens alla verktyg
När du har människor som du vill övertyga i ett rum och du kan se dem i ögonen så har du alltså en unik chans att nå fram. Och genom att använda fler av retorikens verktyg och rummets möjligheter kan du väcka känslor, tankar och nå fantastiska resultat. För du är ju fantastisk, eller hur? Vi har ju redan konstaterat att du har ett erbjudande och ett budskap som ger nytta, nöje, glädje och värde. Här är några konkreta tips som summerats av en mästare på presentationsteknik. Han heter David Phillips och är en av Sveriges mest uppskattade utbildare och föreläsare. Se honom på You Tube och läs mer om honom här.

Använd Aristoteles gyllene triangel
Alla riktigt bra tal och föreläsningar innehåller dessa grundelement som också kallas Aristoteles gyllene triangel. Ethos, bevisar att du har den erfarenhet, kunskap och förståelse för ämnet som krävs för att du ska vara trovärdig. Logos, visar att du har logiska hållbara fakta och bevis som understödjer dina teser. Och sist men inte minst, Pathos. Du visar att du har passion och engagemang. Du visar känslor och hjärta – på riktigt.

Bejaka känslor och instinkter
Sverige är ett ingenjörsland på gott och ont. Men mest på gott. Det innebär att vi är duktiga på struktur, fakta, vetenskap och allt som är mätbart men vi missar ofta att få med känslan i vår retorik. Känslan är en dimension som är nog så viktig för den som vill övertyga. Och det är en enormt kraftfull väg till människors hjärtan. I grunden är vi människor byggda för att reagera med känsla och instinkt. En redan överlevnadsfråga. Det är den snabbaste vägen för oss att komma igång när vi är tvungna att gå från ord till handling. När vi anfölls av en sabeltandad tiger på den tiden vi var samlare och jägare fanns det inte möjlighet att fundera på olika strategier för att komma undan hotet. Känslan och överlevnadsinstinkten fick oss att reagera blixtsnabbt. Våga bejaka känslor och instinkter mycket mer innan du börjar argumentera logiskt. Då visar du och levandegör både ditt eget och andras pathos. Då kommer du närmare åhörarnas hjärta. Då blir du mer övertygande.

 

 

En enkel men fungerande grundstruktur
Du behöver inte uppfinna hjulet. Lita på de gamla grekerna och de retoriska mästarna. Det här är ett exempel på en grundstruktur du kan hålla dig till oavsett om du har mycket eller lite tid till förfogande. Strukturen tar extra hänsyn till inledning och avslutning. Det två tillfällen när åhörare är extra uppmärksamma. Observera att varje punkt kan vara olika lång beroende på situation, målgrupp och budskap.

Inledning

1. Artighetsfras – alla vill bli sedda, hörda och bekräftade. Hälsa varmt välkommen och se deltagarna i ögonen.

2. Respektavsnitt – tala från hjärtat, visa hur mycket du är berörd av ämnet och hur viktigt du tycker att det är.

3. Intresseväckare – skapa uppmärksamhet, berätta en historia, ge en ”cliffhanger”. Här har du möjlighet att få lyssnarna att spetsa öronen och vara engagerade under hela presentationen.

4. Ämne/agenda – presentera syftet och målet med din presentation. Gör det i max tre punkter, det är vad man har möjlighet att komma ihåg.

5. Måldefiniering – vad vill du att auditoriet ska komma ihåg efter din dragning? Säg t.ex. ”När jag är klar är mitt mål att ni ska komma ihåg dessa tre viktiga saker …”

6. Praktisk information – berätta om hur lång tid presentationen kommer ta, när det är pauser, var toaletterna finns, om det är okey att ställa frågor, påminn om att stänga av mobilerna o.s.v.

7. Egen presentation – scenen är din, inled gärna med kort personbeskrivning av dig själv och ditt företag för att bygga förtroende. Kort och koncist. Sedan är det dags för dig få ut ditt budskap på ett attraktivt och levande sätt. Enjoy. Brinn. Ha kul. Visa passion. Det märks. Och det attraherar.

Avslutning

8. Frågor – ge plats för deltagarnas tankar och frågor. Ge dem utrymme att reda ut sina och dina begrepp. Det ger alla en chans att tänka till och låta sina funderingar bli till energi till fler av åhörarna. Ett sätt att använda storhjärnans kraft.

9. Summering – mot slutet av din presentation tar du kommandot och summerar dina tre viktigaste punkter som du sa i inledningen. Repetition är grunden till all kunskap.

10. Målbekräftelse – fördjupa och bekräfta vilka mål du hade med din presentation. ”Mitt mål var att ni ska koma ihåg dessa tre saker efter min dragning”

11. Final – försök få till en känslomässigt kraftfull och gärna dramatisk avslutning. Det första och det sista som sägs har visat sig vara det som ofta stannar i minnet hos en auditorium. Här är det värt att lägga ned lite extra möda.

12. Tacka varmt och hjärtligt för att dina åhörare lyssnade.

 

 

Krydda ditt framträdande
Man vet att deltagarnas intresse snabbt går ned i intensitet vid en presentation. Efter inledningen dröjer det ofta bara fyra minuter innan koncentrationen hos åhörarna sjunker. En tumregel är att då krydda med något avvikande, nytt eller känslomässigt intressant som stimulerar intresset igen Det kan t.ex. vara

- Handuppräckning
- Byt hjälpmedel, gå t.ex. från powerpoint till blädderblock till whiteboard
- Använd frågor
- Lägg in en rolig historia
- Använd ljud och musik
- Provocera
- Använd metaforer
- Låt åhörarna behandla en fråga genom att prata med varandra
- Använd exempel

Och så vidare. Bryt mönster, överraska, låt åhörarna interagera. Då håller du liv i och intresse för din presentation.

 

 

Definiera och skapa dina scener turnera
Hur många goda presentationer har inte fastnat i den egna garderoben för att man inte skapat en scen där budskapet kan presenteras? Alldeles för många. det är ungefär som den vackraste visan om kärleken. Den dog i en massgrav i Flandern. Till vilken nytta? Ta med din passion och ditt hjärta ut på verklighetens scener och estrader.

För egen del försöker jag föreläsa så mycket jag kan om konsten att bygga och leva sitt varumärke. men jag nöjer mig inte med det. För att få ett kontinuerligt flöde i mina presentationer och för att bygga mitt eget varumärke långsiktigt har jag skapat min egen scen. En gång i månaden bjuder jag in mina närmare 3000 kontakter till en frukostföreläsning på temat ”Varumärket &”. Jag berättar om min Stoltmetod ca 20 minuter och en gästföreläsare presenterar sitt erbjudande. Ett riktigt Kinderägg. Mina gäster vinner, min gästföreläsare vinner och jag vinner. Att bjuda på kunskap och inspiration bygger relationer och värden. Hur gör du?

 

 

Förpacka dina presentationer i olika format
En fantastisk träning och utvecklingsmöjlighet är att försöka förpacka din presentation i olika format. Vad säger du på 10 sekunder, 30 sekunder, en minut. två minuter, 10 minuter, 20 minuter, 30 minuter, en timme, två timmar …? Kan du berätta om ditt erbjudande så att det är intressant och relevant på 30 sekunder så kan du berätta om det på två timmar. Minst. Nästa gång ska jag ge tips på hur du kan tänka.

mvh/u