fbpx

18/2 2018. Att leva innefattar allt. Ingen kommer undan. Livet är glädje OCH bottenlös smärta. Livet är underbar sommar OCH bitande vinter. Livet är segrar OCH förluster. Och livet är allt däremellan. Utan det ena inte det andra. Idag verkar det växa fram en allt större rädsla över att må dåligt. Att lidande är något ont och onormalt och något man blixtsnabbt måste sudda ut. Vänd på synsättet. När du har ångest är det en allvarlig signal om att något inte stämmer. Ångesten är kroppens sätt att uppmana oss att vara vaksamma och upptäcka och reagera på faror. Vår kropp är fortfarande inställd på att undvika hot som uppstod på savannen under tiden vi levde som jägare och samlare. Men de rovdjur som kanske var de största hoten förr har förvandlats till andra mer subtila faror. Men ångesten är densamma. Lär känna din ångest och dina demoner. De berättar faktiskt om möjligheter till lösningar som kan hjälpa dig. Om du lyssnar och vågar förändra. Då bygger du självförtroende och mod.

 

Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar, tyvärr, alldeles för lite, för sällan och för dåligt. Det kan du ändra på om du vill leva din dröm. För kom ihåg, du har precis all den potential som behövs. Nu. Här. I dig.

129. Träna på att använda dina demoner positivt.

Lycka. Framgång. Ungdom. Skönhet. Glädje. Allt ska vara perfekt, skinande och i ständig utveckling. Inga skavanker, inga repor, inga fel. Men hemma är det obäddat och ostädat. Högarna av osprättade räkningar växer. Dammråttorna hånskrattar åt dig när du kliver in i ditt långtifrån perfekta hem. Eller är du den ofelbare med totalkoll i alla lägen? Tveksamt, den supermänniskan finns inte men ändå är det just det tillståndet som är idealbilden för många. Nu gäller det att visa mer självmedkänsla och egenempati. Livet är en gåva och vi är alla vandrande mirakel. Även då man känner sig värdelös.

Lyssna på dina demoner
Om supermänniskan är idealet är det inte undra på att många känner att väggen närmar sig. Inte undra på att många känner att de inte duger. Inte undra på att många mår dåligt. Men varför? Egentligen? Vem har rätt att kräva hur någon annan ska vara? Varför mår vi dåligt av andras krav? Varför plågas vi så av våra egna? Krav som lätt förvandlas till ångest och demoner. Demonerna kan kallas Prestera, Leverera och Karriärera. Men vad är det egentligen de säger? Vi borde lyssna med öppnare öron och varmare hjärtan. Demonerna kan visa vägen till ett ärligare och lyckligare liv. Med mer självförtroende och mod. Om vi vågar lyssna på meningen bakom demonernas väsande.


 

Hur stark är din självbild och självkänsla?
När vi utsätts för hot, faror och allmän ångest prövas vår identitet. Hur starkt är vårt skalskydd? Hur sköra är vi? Hur stadigt kan jag vila i mitt hjärta? Hur väl förankrade i mig själv, min miljö och mitt sammanhang är mina rötter? Blåser mitt självförtroende bort vid minsta vindpust eller kan jag efter en konflikt eller ett misslyckande snabbt resa mig igen? Stärkt, stolt och tacksam. Våra farligaste demoner finns inne i oss. De vill att vi ska överleva även om de kan låta som om de vill plåga oss. De vill att vi ska vara på tå. Blir vi för feta och lata kan vi bli uppätna. Förr bokstavligt, idag något mer bildligt. Ångestens demoner prövar vår beredskap och vår självkänsla. Om och om igen. Att träna och bygga upp sin identitet och sitt självförtroende, som hela den här bloggserien handlar om, kan vara en god idé för den som ha självkänslan intakt.

Fight, flight, freeze?
När vi utsätts för hot eller fara har vi egentligen bara tre sätt att hantera situationen. Antingen tar vi tjuren vid hornen och försöker lösa utmaningen så snabbt och bra vi kan. Fight! Eller så lägger vi benen på ryggen och flyr ifrån problemet. Flight! Den stora risken då är att problem har en tendens att komma tillbaka, ofta förr än senare, och då ofta med förnyad styrka. Eller så har vi tur och slipper dem. Bättre fly än illa fäkta är ju också en överlevnadsmetod.

Den tredje vägen är att låtsas som det regnar, stoppa huvudet i sanden och helt förneka problemen. Freeze! Som då ofta sakta men säkert brukar växa till en elefant i rummet. För att till slut explodera i våra ansikten. Alkoholism, våld i nära relation eller drogmissbruk är några dramatiska exempel men även blandade mer vardagliga relationsproblem som man sopar under mattan har en tendens att växa över tid. På jobbet, i hemmet, mellan släkt och vänner. Smutsen som sopats under mattan gör det så småningom svårt att både stå och gå på mattan utan att snubbla. Då gäller det att ta tag i problemet innan allvarligare skador uppstår.

 

 

Hur länge stannar du i den mörka vaken?
Alltså, det är inte farligt att må dåligt och ha ångest. Det är signaler från knoppen och kroppen till hela jaget. När signalen kommer är det viktigt att lyssna och inte bli förlamad av rädsla. Det som är väsentligt att komma ihåg är att inget tillstånd, i normala situationer, varar för evigt. Varje stark känsla har en tendens att komma över oss som en våg och så småningom försvinna. Men en del hävdar dessutom med emfas att det är viktigt att möta sina mörka stunder och sin ångest. Att riktigt bada i känslan för att uppleva livets hela svarta djup och bredd.

Kring detta tema har min kära hustru och jag haft många diskussioner. Hon vill gärna stanna länge i den mörka kalla vaken. Det ger henne en förhöjd livskänsla. Jag är medveten om situationen, känner igenom den men vill snabbt ta mig upp igen för att möta ljuset och värmen. Det finns inget rätt eller fel. Det gäller att hitta sitt eget sätt att möta även livets mörka sidor. Men det är viktigt att inte förneka mörkret och att inte låta sig skrämmas av livet ibland gör ont. För det är livet. Också.

 

 

Om acceptans och lidande
Anna Kåver heter en psykolog, terapeut och författare. Hon har skrivit boken ”Att leva ett liv, inte vinna ett krig” som handlar om vikten av att i vissa lägen acceptera även svåra situationer för att göra dem hanterbara så att vi inte går under av lidande. En viktig insikt är just denna att ingen mänsklig varelse går fri från sorg och psykisk smärta under den tid vi lever. Ingen. För att växa och mogna som människa kan vi använda acceptans för att välja att se vår inre och yttre verklighet utan att fly, undvika, förvränga eller döma den. Det innebär dock inte att vi avstår från att söka förändring i våra liv när svåra situationer uppstår. Det innebär att vi slutar föra krig mot tillvaron och mot oss själva. Det innebär att acceptera det vi inte kan förändra och välja att gå vidare i livet, trots allt.

Ångesten, smärtan, lidandet bärs fram av våra demoner. De är en del av vår historia men vi behöver inte fastna i eländet. Acceptera det som hänt och det du inte kan ändra på. Slut fred med din historia, gå vidare. Bär dina ärr med stolthet för de visar att du är en människa som levt ett liv. I glädje. I sorg. I närvaro. Lyssna på demonernas röster men använd deras budskap till att skapa din egen lycka och framgång. Och det är bara du som vet vad den innebär. Lycka till.

mvh/u