fbpx

 

Helheten avgör resultatet. Delarna är viktiga men måste sättas in i sitt sammanhang för att kunna fungera. Kraftresan är ett svar på frågan hur man långsiktigt kan stärka och utveckla både individ, grupp och varumärke. Allt hänger ihop, det är människan som gör skillnaden. När produkter och tjänster idag är till förväxlingen lika så är det viktigare än någonsin att man har medarbetare och inte motarbetare. Individer som trivs är passionerade, kreativa och engagerade. Kraftresan kan hjälpa till att synliggöra de känslorna. Kraftresan är rolig, intresseväckande och skapar delaktighet.

Kraftresans utgångspunkt är att medarbetare som kan, får och vågar agera självständigt gör ett bättre jobb. Att  alla medarbetare delar samma värdegrund, har en samsyn och delar samma vision är avgörande för att nå framgång. Kraftresan hjälper organisationen med konkreta verktyg. På ett lustfyllt, kraftfullt och positivt sätt.

 

Den fantastiska individen

Kraftresan ser till helheten och vill i grunden synliggöra och levandegöra för alla medarbetare i en organisation hur viktiga varje detalj är för att skapa en grund för utveckling och arbetsglädje. Vår utgångspunkt är vår djupa tro och övertygelse på att varje människa vill väl och besitter en enorm potential. En potential som, med rätt grogrund, kan frigöras och utveckla båe människa och grupp. Kraftresan ser, hör och bekräftar varje individ. Lyfter och fyller med energi. Ställer frågor och skapar utrymmer för eftertanke och diskussion. Eftertanke och diskussion som leder till insikter om vilken möjlighet varje individ har att påverka sin situation. Tillsammans med sina arbetskamrater och sitt ledarskap. Det handlar om att ha samsyn på mål, mission och vision. i hjärtat. Med engagemang. Med glädje. Med acceptans av situation men med insikt om att det faktiskt går att nå en ännu bättre arbetssituation fylld med kreativitet, arbetslust och nyfikenhet. tillsammans. Ingen människa är en isolerad ö. Vi kan blir människor i möten. Hur utvecklar vi dessa möten till stunder av glädje och kraft?


Den fantastiska gruppen.

Varje individ har en enorm outnyttjad potential. Det innebär inte att det är något fel på personens kunskaper, erfarenheter, vilja eller kompetens. Tvärtom. Men det är alltför vanligt, när människor kommer samman i grupper, att det uppstår spänningar och konflikter som gör att den potential till samarbete och kraftfulla synergieffekter som finns, fastnar i vardagens snårskog och dimma. Kraftresan tar tag i möjligheterna, synliggör det som drar ner och fokuserar på det som bygger upp. med övningar, skratt, och aha-upplevelser som grund prövar grupperna tillsammans sin situation och hittar snabbt sin styrlor och energigivare. Men hur ska en energifylld grupp kanalisera sin energi till ännu bättre resultat och arbetsglädje?


Det fantastiska organisationen

En grupp är inte heller en isolerad ö. Den verkar tillsammans i ett ännu större sammanhang. Vi kan kalla sammanhanget företag eller organisation. Kraftresan använder sig av den symboliska bilden av ett segelfartyg, en fullriggare med en besättning som är ansvariga för att fartyget fungerar och seglar framåt. Tryggt, säkert och med en god stämning ombord. En besättning som ska se till att alla passagerare mår bra och vill komma tillbaka och vara med om nya resor. Medarbetarna på fartyget ska dessutom se till att hot i form av grynnor och skär undviks. Medarbetarna ska göra så att passagerarna (kunderna) kommer fram till målet, nöjda, fyllda av goda upplevelser. Intryck som gör att de berättar om fartyget och resan för vänner och bekanta så att även de vill komma ombord och pröva en egen resa. Ledarskapets uppgift blir att skapa förutsättningar för att allt detta kan genomföras och att stötta, delegera, utbilda och leda medarbetarna  så att de orkar och vill göra ett bra jobb. Med hjärtat. Med engagemang. Med empati. Och ledarskapet måste kunna vara tydliga och ibland fatta nödvändiga beslut. Beslut som  inte alltid är populära. men när det stormar på verklighetens hav så kan ingen organisation ha demokrati som beslutsplattform. I kristider krävs snabba och tydliga beslut. Det är ledningens ansvar.Kraftresans mål och mening

Kraftresan tror på att skapa ett klimat där människans grundläggande "hungrar" kan tillfredsställas. Den mest grundläggande är erkännandet.  Det grundläggande behovet att bli sedd, hörd och bekräftad. Att få ha tydliga strukturer och ett arbete som ger utmaningar på en nivå som inte är omänsklig. Den organisation som kan skapa förutsättningar för detta skapar också ett klimat och ett sammanhang som skapar en känsla av meningsfullhet. Något som forskningen bevisat är en av männsikans starkaste drivkrafter. Det är Kraftresans slutgiltiga mål. Att skapa en känsla av meningsfullhet, kraft och energi som gör det möjligt för individen, guppen och organisationen att ta sig fram mot sina mål. Med glädje. Med lust. Med stolthet.

Stolt Kommunikation samarbetar under namnet Kraftresan tillsammans med Ewa Wigenheim, föreläsare och livscoach med fokus på att utveckla individens motivation och drivkraft. Ansvarig för delarna som fokuserar på gruppens dynamik och utveckling är Lena Gennerud från Hejdig Affärsutveckling. Stolt Kommunikation ansvarar för att sätta in individen och gruppen i rätt sammanhang. En del kallar det organisation men vi kallar det varumärke. Tillsammans sätter vi ihop alla delarna till en helhet som hjälper till att skapa mening och arbetslust. Fullriggaren är det transportmedel som alla är beroende av för att det ska fungera så bra och effektivt som möjligt. På en organisation sitter alla i samma båt och är beroende av varandra. Resan blir mer spännande och roligare om alla gör sitt bästa och ser varandra som möjligheter. Det är Kraftresans vision. Hör av dig så berättar vi mer.

Ulf Bergman, Stolt Kommunikation AB, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.,  mobil 070-373 05 81

Lena Gennerud, Hejdadig Affärsutveckling, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., mobil 070-461 4444

Ewa Wigenheim, Wigenheim Kommunikation, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., mobil 070-523 89 33