fbpx

Under rubriken Inspiration vill jag dela med mig så mycket jag kan av den kunskap och erfarenhet jag fått under mitt yrkesliv. När vi människor ger så får vi också tillbaka. Då blir livet så mycket roligare och mer energifyllt. Så vill jag leva. Livet är fantastiskt. Människan är fantastisk. Världen blir en allt bättre plats att leva på. När vi kommer närmare varandra och så växer vi i våra möten. Och när vi kommer närmare varandra kan vi göra skillnad. Om vi ser varandra som möjligheter och inte som hot. Aldrig har vi haft så stora chanser att nu, direkt, här, hitta och ta till oss kunskap och information om i stort sett allting. Är vi beredda att dela med oss så ökar möjligheterna ännu mer. Men hur ska vi välja rätt? Hur ska vi kunna sortera? Hur ska vi kunna veta vad som är sant? Här kommer jag försöka bidra med kunskap, råd, tips och inspiration som jag har haft glädjen att få av andra. Det har hjälpt mig att växa, förhoppningsvis kan du också bli inspirerad.

Hör gärna av dig om det är något du undrar över eller vill bidra med. Maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Konceptutveckling:

Vad är skillnaden mellan en bra idé och ett koncept?

 

 

All kommunikation som man vill ska ha en chans att nå fram måsta vara ärlig, välgrundad, attraktiv och framförallt LÅNGSIKTIG! De flesta tänker oerhört fragmentiserat och kortsiktigt. Andra använder sig av kampanjmetoden och kommer som allra bäst fram med ett fyrverkeri som tar plats några sekunder för att sedan försvinna. Många lyckas inte åstadkomma mer än ett tomtebloss. Och detta trots att de har alla resurser, all kompetens, all erfarenheta och all kunskap som krävs. De har helt enkelt inte gjort hemläxan, att bygga grunden för sitt varumärke.

Alldeles för få tänker dessutom konceptuellt och långsiktigt. Det är inte bara tråkigt, det är framförallt olönsamt och ineffektivt. Varje kommunikativ insats måste, om man vill att den ska fungera och nå fram, bygga på starka koncept som i sin tur rider på starka ideer. Några exempel är Volvo, IKEA, Ramlösa, Gevalia, Bregott och ICA.

Lösningen är att tänka konceptuellt. Det kan varje företag göra, litet som stort. Och det handlar inte om pengar. idag kan man bygga sitt varumärke oerhört kostnadseffektivt om man utnyttjar de digitala kanalerna på rätt sätt. det finns det många exempel på.

Här ser du skillnaden mellan en bra idé och ett bra koncept. Använder du dessa punkter som måttstock på dina kommunikationslösningar så har du vunnit otroligt mycket. Både i tid, pengar och förståelse.

 

 

 

 

Självbild och självkänsla:

Nelson Mandela om vikten av att stråla

 

Varför är det så lätt att det negativa tar överhanden? Varför är det så lätt att se problem istället för möjligheter? Livet blir ju så mycket roligare om vi ser på varandra som hjälpare istället för stjälpare. Nelson Mandela delar ofta med sig av en sin livsvisdom. Här är en tankeväckare.

"Vad vi fruktar mest är inte
att vi är otillräckliga.

Vår djupaste rädsla är att vara
omåttligt kraftfulla. Det är vårt ljus, inte
vårt mörker, som skrämmer mest.

Att spela obetydlig förbättrar inte
världen. Det finns ingenting upplyst
med att förminska sig för att andra
inte ska känna sig osäkra.

När vi låter vårt eget ljus lysa, ger
vi omedvetet andra tillåtelse att göra
desamma."

 

 

 

Köpa kommunikation:

Att tänka på när man väljer byrå eller kommunikationspartner

 

Detta är hämtat från hemsidan för Komm! Sveriges Kommunikationsbyråer, den branschorganisation där jag är medlem. Vill du veta mer kan du gå in på Komms hemsida. Så här berättar Komm:

Ett bra samarbete mellan kund och byrå är förutsättningen för att skapa en marknadskommunikation som ska hjälpa till att nå de affärsmål man har satt upp.

Ett samarbete bör fungera som ett partnerskap som innebär att respektive part tar 50% ansvar för samarbetet, att man jobbar tillsammans och kunden ger förtroende till byrån, och byrån tar ansvar för en marknadskommunikation som leder till önskat resultat.

Lyckas man uppnå detta så skapar man förutsättningar för ett mer långsiktigt samarbete och därmed undviker man de nackdelar som korta samarbeten för med sig. De nackdelarna kan vara:

• Tappa tempo
• Hattande i kommunikationen
• Kostar pengar (inskolning av nya konsulter)

Hur kan man då konkret skapa mer långsiktiga samarbeten? Jo, genom två åtgärder:

• Förbättra upphandlingsprocessen
• Utvärdera och utveckla befintliga samarbeten

Om man genomför en genomarbetad byråupphandling så skapar man bra
förutsättningar för att ta fram ett optimalt beslutsunderlag, vilket är syftet med en upphandling. Det finns hjälp att få genom de nya pitch-rekommendationerna som vi har tagit fram tillsammans med Sveriges Annonsörer. Se vidare under fliken pitcher.
Gällande utvärdering av samarbetet mellan kund och byrå så bör man göra det frekvent och metodiskt. Exempelvis genom att sätta av en halv- eller heldag och träffas på något trevligt ställe, och där jobba igenom en förbestämd agenda tillsammans, som bör handla om arbetsprocesser, briefer, kontaktytor, organisation mm.

 

 

Köpa kommunikation:

 

Så här skriver du en brief

En briefmodell från Sveriges Annonsörer.

Syften med briefen
Skapa samsyn kring projektets syfte och betydelse. Vara en ledstång i arbetet. Skapa inspiration i problemlösandet.

Frågor att förbereda inför briefen
Vem ansvarar för briefen? Hur, när, var och vilka ska jobba fram den? Vilka olika typer av briefer ska vi ha?

Modell
I större projekt är min rekommendation att kunden initierar briefen, men att den arbetas igenom och
färdigställs av kund och byrå tillsammans. Den här modellen innehåller 18 punkter, där behovet och
relevansen kan variera mellan olika företag och uppdrag.

1. En problembeskrivning – vilket är vårt problem som vi ska lösa?
2. Vad är syfte och mål med kampanjen/aktiviteten?
3. En beskrivning av varumärkeslöfte och/eller erbjudande.
4. Vilka målgrupper vänder vi oss till? Vad vet vi om dem?
5. Vad tror vi kan motivera målgrupperna? Vad är nyckeln till att lösa problemet?
6. Vad vill vi att de ska göra?
7. Vad är vårt huvudbudskap?
8. Vilka är stödargumenten för detta påstående?
9. Vilka är sekundärbudskapen?
10. Vilken ton skall kommunikationen ha?
11. I vilka kanaler kan vi förmedla detta? Vilka kanaler passar bäst för våra målgrupper, vår idé och för våra resurser?
12. Finns det något vi måste tänka på, något som måste vara med kommunikationen?
13. Tidigare erfarenheter.
14. Vad gör konkurrenterna på det här området?
15. Finns det något som inte är kommunikation, men som är avgörande för att kampanjen ska fungera?
16. Budget.
17. Tidsplan.
18. Hur ska kampanjen/aktiviteten utvärderas?

Stockholm den 24 maj 2010
Max Apéria
Sveriges Annonsörer

Stolt på FacebookStolt på TwitterStolt på LinkedIn

Mina erbjudanden

Kostnadsfritt webbinarium "Varumärket &
The Quickfix",
onsdag 29/5,
kl 8.30-9.30
ANMÄL DIG HÄR.

Vilket är det kraftfullaste sättet skapa ett lönsamt och hållbart företag? Vilken metod tar hänsyn till att allt du säger och gör påverkar ditt rykte och din lyskraft? Metoden kallas bygga och leva sitt varumärke. Hur gör man? Jag har kokat ned det bästa av det mesta till en kostnadsfri föreläsning/workshop som jag kallar ”Varumärket & The Quickfix”. Tänd stubinen och sätt igång.

Varmt välkommen till det kostnadsfria webbinariet/miniworkshopen ”Varumärket & The Quickfix” onsdag 29/5 kl 8.30-9.30.

ANMÄL DIG HÄR

 

Vill du bli stoltare, starkare och mer efterfrågad? Vill du ha många kunder som också är dina ambassadörer? Vill du ha en struktur för dina marknadsförings- och säljprocesser? Vill du öka din lönsamhet och ha roligare på jobbet? Då ska du gå kursen "Lev din dröm, bygg ditt varumärke". Du går den i din egen takt och har undertecknad som individuellt personligt stöd och bollplank två gånger i månaden. Du kommer ha tillgång till både kursen och Dr Stolt under ett helt år. 
LÄS MER HÄR.

Anmäl dig här

Reklambyrån Stolt Kommunikation
utbildar, coachar
och utvecklar varumärken med Stoltmetoden

Vill du ha ständig hög-
konjunktur? Vill du dubbla din lönsamhet? Då ska du medvetet och uthålligt bygga ditt varumärke. Stoltmetoden hjälper dig att få ihop kultur, marknadsföring och försäljning. Metoden fungerar lika bra för en person som för en stor organisation. Det här kan du köpa av reklambyrån Stolt Kommunikation. (Sidan håller på att uppdateras. Mer fördjupning kommer)

Fyra steg för
hjälp till självhjälp -
utbildning/coaching


1. Inspirationsföreläsningar
för passion och förståelse
Insikten om att styrkan i varumärket är avgörande för att nå framgång i all verksamhet. Mina föreläsningar hjälper individer, företagare och organisationer att förstå nyttan av att tänka varumärke. Man får inspiration, kunskap och insikt. Pris från 9.900:-

2. Varumärkesanalys för insikt
Utan spaning ingen aning. Hur starkt är varumärket? Hur känt, stolt och efterfrågat är det? Fungerar ditt marknadsackord o.s.v? Stolt Varumärkesanalys
genomförs i olika omfattning beroende på behov och budget. Från 14.900:-

3. Varumärkesakuten - tre utbildningar för
ständig högkonjunktur

Varumärkesakuten är utbildningsplattformen hos reklambyrån Stolt Kommunikation. Du kan boka Varumärkesakuten Första Hjälpen, en halv dag eller en hel dag, Varumärkesakuten Silver eller tre halvdagar. Den kallas Varumärkesakuten Guld. Beroende på vad du väljer ingår olika mängd coaching. Genom föreläsningar och workshops får du kunskap, verktyg och struktur. Över 230 personer har hittills gått utbildningen och 92% är nöjda eller mycket nöjda. Från 4.900:-

4. Stolt Coaching - när du behöver stöd att gå från ord till handling
Att gå från ord till handling är för de flesta den största utmaningen. Trots en enorm potential fastnar många i vardagens alla måsten . Det vill jag råda bot på. Med utgångpunkt i Stoltmodellen bestämmer vi nuläge och spikar mål och vilka aktiviteter som ska genomföras till nästa uppföljningsmöte. Det går att köpa Stolt Coaching för 5, 10 eller 20 tillfällen per år. Pris från 9.900:-

 

Reklambyrån utvecklar ditt varumärke konkret med Stoltmetoden

På reklambyrån får du konkret och handfast hjälp med allt ifrån värdegrundsprocesser, strategi och handlingsplaner till produktion av all typ av reklam.

1. Stolt Kraftsamlings- och samsynsprocess fångar kultur och värderingar
Denna workshop skapar kraft, samsyn och en stabil och implementerad plattform inför utmaningen att bygga och leva sitt varumärke. Allas tankar och idéer dokumenteras. och blir synliga och användbara. Resultatet blir konkreta förslag kultur, mer- och kärnvärden som fungerar i praktiken. Det är en snabb, rolig,
spännande och dynamisk process. Och den behöver inte ta mer än en halv dag. Från 19.900:-

2. Varumärkesplattformen - grunden för kommunikationsstrategin
En varumärkesplattform är ett styrinstrument, en karta och en kompass för framtidens kommunikativa strategier och insatser. Där definieras målsättningar och där fastställs kärnvärden och mervärden, konkurrenter och målgrupper. En varumärkesplattform är ett levande dokument som ska uppdateras regelbundet så att det stöder organisationen i nuet. Från 19.900:-

3. Handlingsplan och kommunikationsstrategi för lönsamma relationer
Hur får vi ihop vår kultur, marknadsföring och försäljning? Var ska vi synas? Hur? När? Vilka ska vi prata med? Vilka kanaler ska vi välja? En konkret handlings- plan gör det nmöjligt att få ut sitt budskap och bygga hållbara relationer med omvärlden. Ditt marknads-
ackord behöver klinga starkt, attraktivt och länge. Hur låter din musik? Från 19.900:-

4. Stolt Trestegsraket
Innehåller de tre grundläggande stegen för byggandet av ett varumärke. Kraftsamlings- och samsynsprocessen + Varumärkesplattformen + Handlingsplanen/
kommunikationsstrategin. Med Trestegsraketen kommer du snabbare och tryggare mot målet. Offereras.

5. Koncept och kreativ plattform ger dig en innehållsmotor
Att formulera ett bärande kommunikationskoncept är avgörande om man vill nå ut med sitt budskap. Ett starkt koncept är ”evigt”, medianeutralt och unikt. Det fungerar och känns igen i alla kanaler, från personliga möten till sociala medier. Och allt däremellan. På ett bärande koncept kan man bygga starka idéer vilka är detsamma som lösningar anpassade för olika kanaler. En bra idé är överraskande och relevant. Offereras. Här syns några exempel på koncept genom åren som är grunden för de erfarenheter som finns på Stolt Kommunikation.

6. Löpande stöd och produktion
Reklambyrån Stolt Kommunikation hjälper kunder som vill växa och göra världen lite bättre. Med start i mål och strategi byggs en årsplan av aktiviteter där
marknads- och säljinsatser skapar ett flöde som ger resultat. Kanalerna kan vara hemsidor, presentationsmaterial, nyhetsbrev, sociala medier, annonser, events, filmer och allt som behövs för att bygga och leva
varumärket. Uthålligt och strukturerat. Offereras.