fbpx

3/6 2013. I förra veckan läste jag i en födelsdagskrönika i Dagens Nyheter om Tore Berger från Blå Tåget som fyllde 75 år. Efter ett långt konstnärsliv inom både bild och musik är han fortfarande nyfiken och aktiv. Livets universitet hade lärt honom det mesta men ett uttryck hade han burit med sig från skolan och latinlinjen där han gick . "Per aspera ad astra" vilket betyder "Genom svårigheter mot stjärnorna". Vackert eller hur?

 

 

Svårigheter och problem, är det alltid negativt? Många gör allt som står i deras makt för att undvika dessa men tänker då inte på att svårigheter och problem ofta är förutsättningar för all utveckling. Men det gäller att bli vän med sina problem, se dom som utmaningar som gör det möjligt att växa. Ja, de är faktiskt förutsättningen för allt växande.

Den insikten är något som gått som en röd tråd genom den kurs jag nyss avslutat i regi av Acedemy of Excellence. Det finns inte en framgångsrik entreprenör som inte har misslyckats både en och två gånger. Minst. Men dom har alltid kommit igen, sett möjligheterna, sökt lösningarna, hittat ny vägar och metoder men framför allt. De har aldrig gett upp. De har fortsatt att kämpa och trott på sin dröm.

Kursen "10 framgångsnycklar för entreprenörer" avslutades med fest och diplomutdelning i veckan ochl Olof Röhlander höll en inspirerande föreläsning. Han är mental tränare, gammal elitpingisspelare och har tre gånger blivit utsedd till Årets Talare i Sverige.

Han pratade mycket om vikten av att ta en chans. Att våga pröva och att våga sticka ut. Den som inte tar en chans någon gång kommer heller aldrig växa och nå sina drömmar. Att ta en chans är lika med att ta en risk. Och det är något som ingår i ett bra liv. Otrygghet är en del av livet och det går att lära sig hantera den. Det är precis som det lilla barnet som ska lära sig gå. Det ramlar och ramlar men fortsätter ändå försöka. Tills det lyckas. Varför fortsätter vi inte att göra det oftare i livet?

Olof betonade att det också är nödvändigt med svackor i livet. Om man inte vet hur det är nere på botten så har man inte heller perspektiv tillö hur det är att vara på toppen. Var vän med din svackor var Olofs råd. Man kan förlora utan att vara en förlorare. Det handlar om att träna sin förmåga att lära sig av resultatet och utvecklas av sina erfarenheter. Det finns bara en sak vi inte får göra menade Olof. Förlora aldrig på förhand. Konstnären August Renoir uttryckte det så här "Jag målar inte i svart". Han vägrade att använda det svarta som en färg även om han visste att den fanns där. Smärtan får inte hindra framåtrörelsen. Låt dina erfarenheter leda dig framåt. Eller som Olof så träffande uttryckte det, "Framrutan ska vara större än backspegeln". Läs mer om Olof här och beställ gärna hans nyhetsbrev. Att jobba med sin mentala inställning är en förutsättning för att växa.

Allt gott.
Mvh/u