fbpx

11/3 2013 Jag är galen i utveckling. Om jag inte växer så krymper jag, stelnar, får tunnelseende och ser inte längre än till mina tår. I två år har Paul Fölster, medlem av mitt affärsnätverk Arndts och säljare på Achademy of Excellence, bearbetat mig för att jag ska gå kursen 10 nycklar för tillväxt. Där får man, under ledning av framgångsrika entreprenörer som själva gjort en lyckad tillväxtresa, lära sig vad som krävs samtidigt som man knyter nya kontakter och nätverk. Jag har varit försiktigt positiv och blivit allt mer intresserad i takt med att fler och fler i nätverket Arndts har gått kursen och hyllat den i översvallande ordalag. Strax innan jul bestämde jag mig och i måndags var det första gången. Temat var "Det personliga ledarskapet och teambuilding". En riktig raketuppskjutning. Underbart.

Det är intressant hur det går att sätta nivån och känslan för en utbildning. Som varumärkesmassör är jag alltid lite extra nyfiken på kringarrangemangen och förmågan att skapa rätt förväntningar. Allt kommunicerar och bygger varumärket. Jag blev inte besviken. Vi höll till högst upp i Södra Kungstornet, i Advokatfirman Hallströms lokaler, med vidunderlig utsikt över Stockholm. Redan i entrén från Kungsgatan blev vi mottagna av en representant från Achademy of Excellence och väl på 15 våningen, högst upp, så möttes hälsades vi ca 15 deltagare välkomna av VD, grundare, ytterligare representanter från AoE plus kvällens föreläsare, Johannes Hansen. Temat för kvällen var Det personliga ledarskapet och teambuilding.

Vi är varandras förutsättningar

Upplägget kändes först lite överdrivet men jag insåg snabbt hur klokt det var. Det är lätt att längta efter att få börja bli matad med sanningar och kunskap men så fungerar inte vi människor. Den här gruppen kommer umgås nära under 10 veckor. Då är det oerhört viktigt att vi lär känna varandra för att kunna ge relevant stöd och input för att kunna växa tillsammans. Vi människor blir ju människor först i möten. Det är därför så viktigt att  vi tillsammans hjälper till att skapa ett så gott och tillitsfullt klimat som möjligt. Det komma hjälpa alla att växa. Självklart fick vi inleda med att sätta och skriva ned våra mål med kursen. Nedskrivna mål ökar ju cahnsen att de uppfylls med ungefär 4-6 gånger jämfört om man inte uttalar målen. Mina huvudmål med kursen är att lära mig dels hur jag ska kunna bli Sveriges bästa varumärkesutvecklare för små och medelstora företag och dels att lära mig vad som krävs för att skapa ett framgångsrikt tillväxtföretag. Om detta vill jag kunna föra en dialog om med mina uppdragsgivare som hjälper dom i deras utveckling.

Mod är en muskel

Johannes Hansen inledde med att berätta sin egen historia. Han fick som ung blyg yngling från Borlänge reda på en av världens främsta motivations- och människoutvecklare, Bob Proctor. Johannes blev intresserad och slukade allt material av Bob han kunde komma över. Efter ett par år i Proctors skola lånade han 250.000:- och tog sig till USA där han till slut fick träffa sin mästare på ett palatsliknande hotell i Florida. Bob visade sig vara en mycket sympatisk man som lärde Johannes mycket och kanske främst. Vi är alla rädda att lämna det vi är vana vid. Men kom ihåg, mod är en muskel och om man vill att en muskel ska växa måste den tränas. Alla är rädda för att lämna kända jaktmarker men den modige vågar gå nya vägar ävemn fast han är rädd. Det är den stora skillnaden. Alltså, lev din dröm, tveka inte.

Varför fastnar 10% av kunskapen hos den ene och 90% hos den andre?

För att få kuskap att fastna och bli levande måste man själv vara levande och öppen. Den som bara sitter med på en föreläsning har ofta efter två veckor bara kvar 10% av den kunskap som förmedlades. Om man verkligen vill att kuskapen ska ska fastna ska man anteckna och skriva ner de tankar man får av det som sägs. det brukar leda till att 60% av kunskapen fastnar. Om man vill att 90% av kunskapen ska fastna sk man vara noga med att göra som ovanstående men också att man aktiverar sig, frågar mycket, deltar och är engagerad i föreläsningen. Kort och gott har ett öppet sinne. Därför fick vi följande fyra regler för dagen:
1. Ha kul
2. Bjud på dig själv
3. Aktivera dig
4. Var "skön", hjälp till att skapa en skön tillåtande stämning.
Och Johannes önskade också att vi skulle tillåta honom att utmana oss. Okey, då kör vi.

Vem är du?

Här vidtog en spännande presentationsrunda av den brokiga skaran entreprenörer. Det började lite trevande men för varje persons berättelse så vågade nästa ta person ta ut svängarna lite mer. Varje berättelse fick en applåd, vilket stärkte modet och gjorde stämningen allt trevligare och mer avspänd. Självklart ett medvetet grepp från föreläsarens sida men otroligt väl fungerande. Vi har alla ett grundläggande mänskligt behov av att bli hörda, sedda och bekräftade. Gruppen består av en skön blandning människor som alla är förenade i viljan att växa och utvecklas. Enormt energigivande att få höra allas historier. Det la en positiv grund för nästa steg.

Vad hindrar oss att lära?

Kunskap är inte något som det bara är att fylla på med och tro att allt fastnar. Johannes beskrev bilden av oss själva som ett fullt vattenglas där vattnet var gammal ocfta grumlig kunskap. För att kunna lära nytt behöver vi ofta hälla ut det gamla, vår gamla valda sanningar, för att ta in och tillgodogöra oss ny kunskap. Är vi medvetna om detta så ökar våra chanser att bli mottagliga för nya kunskap. Vi fick fyra tekniker för ökat lärande:
1. Håll ett aktivt öppet sinne. uppmärksamma det du inte håller med om. Då är du ofta vid en gammal sanning, är den verkligen sann?
2. Anteckna det du triggar igång på.
3. Sammanställ och "chunka"/klustra dina anteckningar. Se samband och grupperingar. Notera det som sägs + det du vill göra, förändra eller utveckla.
4. Arbeta tillsammans med en eller flera sparringpartners/bollplank. Hjälp varandra att hålla fokus och notera t.ex. vad som ska utvecklas till nästa gång.

Bli vän med dina problem

Det är så lätt att smita undan elle ge upp när vi stöter på problem. En helt avgörande inställning och insikt som varje entreprenör som vill utvecklas måste förstå är vikten av att bli vän med sina problem. Den dag du inte har problem har du problem. Mästaren på utveckling inser att problem är en förutsättning för att kunna utvecklas. Att hamna på en platå i sin tillväxtprocess är mer än naturligt. Det gör alla. I det läget handlar det om att inte ge upp utan att fortsätta arbeta med sin utveckling och att ta hjälp av andra. Den vis tar råd. Läs böcker, utbilda dig, prata och diskutera med kollegor, använd dig av mentorer. Och kom ihåg, i början av varje ny fas är det ofta som om det känns att utvecklingen går bakåt. Ha tålamod, det är naturligt, det vänder. Allt lärande kräver platåer. Bli vän med dina problem, bli vän med dina platåer, de är nödvändiga steg för din utveckling. Fortsätt väx.

Lär dig skillnaden mellan kunskap och kompetens.

Att lära sig är ingen konst. Vem som helst kan genom att läsa, memorera och repetera läsa sig mycket och gå från tro till vetande. men vetande är inte samma sak som att man besitter en levande kunskap. den levande kunskapen kan man också kalla komepetens. Den innehåller det inlärda vetandet men också erfarenheten av görandet. När man använder sin kunskap, har med sig en erfarenhet och en upplevelse av kunskapen som sitter i hela kroppen och inte bara i knoppen det är då som den riktiga utväxlingen kan ske. Det ständiga lärandet kräver ett ständigt tränande. 

"Du förstår inte, min situation är så speciell"

Det är en av de vanligaste ursäkterna som Johannes stöter på i sitt arbet med att coacha företag och företagare till ökad tillväxt. Det är också en av de vanligaste myterna. Du som människa och företagare är självklart unik men dina problem är sällan eller aldrig unika. Ekomomi, strategi, marknad, sälj, produktutveckling, personal, rekrytering och allt vad det kan vara. Inom det flesta områden finns det experter som kan stötta och hjälpa dig men ingen kan ersätta dig. Lär känna dina favoritursäkter, förstå vilka rädslor du måste övervinna för att fatta rätt beslut som utvecklar dig på riktigt. Allt du fått med dig till idag har ofta varit lite läskigt. Det som kommer utveckla dig i framtiden kommer också verka skrämmande. Men kom ihåg, mod är en muskel, den måste tränas. alla är rädda men somliga gör det ändå. Trots rädslan. Och de som gör det utvecklas. Vi avrundade kvällen med en ny intervjurunda och att vi var och en fick inför en bollplankskollega säga en sak vi skulle göra till nästa tillfälle. 

Det jag lärde mig under kvällen är något jag aldrig kan läsa mig till. det var en unik och energifylld upplevelse där alla deltagare bidrog med tankar och engagmang på ett sätt som skapade nya upplevelser och insikter. Det gjorde kvällen unik. Jag ser verkligen fram mot nästa gång.

Var modig!

/u