fbpx

20/8 2017. När jag kommer tillbaka från semestern står det varje gång lika klart för mig. Den kraft jag får av mina vänner och kollegor på K22 är helt avgörande för om jag ska orka, inspireras och utvecklas. Ensam är inte stark, ensam är bara ensam. Den energi de nästan 50-tal kommunikatörer ger är fullständigt ovärderlig. Min övertygelse är att samhället på väg in i ett avgörande skifte där vår förmåga att bygga hållbara relationer med andra kommer vara avgörande. Potentialen finns men vår stora utmaning är att skapa det nya med kvalitet. I en höghastighetstid. Det kommer inte finnas stora och starka företag och stater som kommer kunna skapa alla nya jobb. Den tiden är borta. Det är i de små och medelstora företagen de nya jobben kommer växa fram. Varje individ måste bli ännu bättre på att bidra till laget samtidigt som hen kan ställa realistiska krav för egen del. Jaget behöver laget. Laget behöver jaget. Och i nya tider krävs det nya sätt att tänka och agera. Då krävs det mer träning, mer nytänkande och mer samarbete. Och bättre strukturer och uthållighet. Det är dags att se mer möjligheter än konkurrens. Det är dags att bygga ännu mer tillsammans. Det är dags att komma ut ur stuprören.

 

 

 

Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar tyvärr alldeles för lite, för sällan och ofta för dåligt. Det behöver du ändra på om du vill leva din dröm.

107. Träna på att bygga nya lag i ny tid

 
Det sägs att mer än hälften av alla nu existerande arbeten kommer försvinna på grund av digitalisering, globalisering och urbaniseringen. Och det pågår redan nu i en rasande hastighet. Se bara på alla banktjänstemän som försvunnit, alla postkontor och för att inte tala om annonsbyråer. Det slog mig häromdagen att min bransch, reklambranschen, verkligen har drabbats hårt. Tryckerier är nästan utraderade, sätterierna är puts väck och när jag Googlade på annonsbyrå kom det upp ett förslag, Pelicula Annonsbyrå. Som bytt namn till Håkan Nilsson AB. 
 
Förr satt reklambyrån vid kommunikationsratten och styrde och ställde. Idag kan det vara en webbyrå, pr-byrå, managementbyrå eller en inhousebyrå som styr. Alla kan kommunicera tack vare internet. Då kan man ställa sig frågan – behövs det mer eller mindre kommunikation idag? 
 
Svaret är självklart ja, det behövs mycket mer kommunikation men framförallt behövs det bättre, smartare och mer uthållig kommunikation. Som tar hänsyn till varumärket i alla led. Som förstår vikten av att vara bjussig och att tänka mer i flöden än i kampanjer. Som hela tiden ligger nära och utvecklar affärsmodell, kultur i samklang och samarbete med marknaden. 
 
 
 
 
Ut ur stuprören! 
Det borde vara framtidens slagord. Alldeles för många svenska företag lever för mycket i sin egen lilla värld där livet är fyllt av detaljproblem och rädsla för konkurrens. Man lever i sitt eget stuprör och orkar, hinner inte eller har inte förmågan att tänka och agera horisontellt. Alltså i samarbete med andra. Innovation och entreprenörsskap som vill utvecklas behöver samarbete mer horisontellt. Det kräver ett öppnare sinne och en stark tro på att man kan blir starkare tillsammans.
 
Helhetssyn och samarbete
Det är därför jag startade Varumärkesakuten och landat i Stoltmetoden. Min erfarenhet av 40 år som kommunikatör är att varje individ, företag och organisation bär på en enorm potential som bara väntar på att plockas fram. Om man tänker nytt. Om man tänker långsiktigt. Om man tänker varumärke. Precis allt ett företag säger och gör påverkar varumärket. Därför måste det vara definierat, förankrat, paketerat och kommunicerbart. Det finns inget metod som fångar in den processen bättre än ett väl genomfört och ständigt pågående.varumärkesarbete.
 
 
 
 
Den första utvecklingspotentialen - jaget
”Hire the smile, train the skill” är en fras som jag hör allt oftare. Speciellt från företag i USA. Utvecklingen går så fort så att det är ingen som idag har exakt de egenskaper som framtidens utmaningar kräver. Det gäller att ha rätt attityd, vara nyfiken och beredd att leva och samarbeta i ständiga utvecklingsprocesser. Och allt börjar med individen.
 
Självförtroende, mod, träning. Alla har möjligheten men alldeles för få tränar tillräckligt för att utveckla sig så mycket som framtiden kräver. Tyvärr. Det är det hela den här bloggserien handlar om. Alla de oändliga möjligheterna varje individ har att utvecklas om hen är beredd att göra arbetet. För det kräver arbete, struktur och uthållighet. Och rätt sammanhang.
 
Ingen människa är en ö. Varje människa är beroende av andra. Jaget behöver laget. Det går inte att förverkliga sig själv utan andra. Att ta reda på vem man är, vad man vill och vad man kan bidra tror jag blir allt viktigare. Det är individens ansvar. Sedan handlar det om att söka och vara medskapande till sitt framtida goda sammanhang. Ingen kommer få allt serverat på silverfat. Alla måste vara med och bidra. Att tänka som en entreprenör, en som ser möjligheter, kommer vara avgörande i framtiden. Då gäller det att ha rätt attityd och träna sin förmåga att möta förändringar med glädje.
 
Den andra utvecklingspotentialen - laget
Vi lever i en förvirrad tid. Gamla sanningar och ismer fungerar inte längre. När varje individ är en potentiell skapare av en egen tv-kanal så har plötsligt kommunikationslandskapet förändrats i grunden. Idag krävs det mycket mer engagemang, delaktighet och samverkan för att budskap ska nå fram. Ingen vill ha en megafon i örat som skriker ut – kom och köp. Alla vill göra sina egna val fattade på egna beslut, tankar och känslor. Dagens konsument kräver ärlighet och hållbarhet. 
 
Dagens medarbetare kräver att få jobba på schyssta företag och organisationer som tänker i hållbarhetstermer och som har goda värderingar. Dagens och framtidens medarbetare vill hellre göra något meningsfullt som bygger världen än att fylla sin egen plånbok. Det är och kommer bli en allt hårdare kamp om framtidens talanger.
 
 
 
 
Det goda ledarskapet
Detta sätter allt högra krav på ett gott ledarskap som förmår att skapa tydliga ramar, attraktiva mål och en kultur som ger massor av god och utvecklande feedback. Flexibilitet men också strukturer som stärker och skapar trygghet är viktigt. Framtidens goda ledarskap ger dessutom utrymme och frihet för medarbetaren att få utlopp för sin kreativitet samtidigt som utmaningarna är på en rimlig nivå. Det kommer vara allt tuffare krav på både ledarskap och medarbetarskap för att lösa framtidens utmaningar i en värld som går allt fortare och där ingen kan vara säker på vad som finns runt hörnet. Och framtidens ledare förstår på djupet att vara chef är att bygga relation - inte att markera en position.
 
Nyckeln till framtiden
Nyckeln är att våga leva i en ständigt pågående utvecklingsprocess och skapa klimat och forum där vi möts och för en ständig dialog om vad som händer, vad vi vill och vart vi är på väg. Utan bra dialog och strukturer för att kunna mötas med kvalitet kommer det bli svårt, för att inte säga omöjligt, att möta framtidens utmaningar. För även om teknik och artificiell intelligens kommer ta över mycket så är det ändå våra mest grundläggande behov som styr världen. Behovet av att bli sedd, hörd och bekräftad. Bär vi med oss detta in i framtiden så kommer vi fortsätta kunna skapa en god och hållbar värld. Tillsammans.
 
mvh/u