fbpx

4/3 2018. Vad kommer det finnas kvar i framtiden när robotarna tar över människans arbeten? Vad ska vi pyssla med, vi stackars dödliga varelser? Ingen vet säkert hur framtidens jobb kommer se ut, det enda vi vet är att allt kommer att förändras. Och att det kommer gå snabbt. Globaliseringen fortsätter, urbaniseringen fortsätter och allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Rutinjobb av alla slag kommer försvinna, vad blir det kvar? Vad särskiljer människan från maskinen? Det är faktiskt en hel del och det är just dessa förmågor som blir vår stora möjlighet att överleva i framtiden. ”Fantasi är viktigare än kunskap” menade en gång Albert Einstein. Om han, som räknas som en av världens absolut mest intelligenta människor någonsin, kan hylla fantasin som en viktig egenskap borde det vara värt att titta närmare på. Fantasi och nyfikenhet göder och föder kreativitet. Kreativitet göder och föder självförtroende och mod. Självförtroende och mod bygger företag och starka varumärken.

 

 


Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar, tyvärr, alldeles för lite, för sällan och för dåligt. Det kan du ändra på om du vill leva din dröm. För kom ihåg, du har precis all den potential som behövs. Nu. Här. I dig.

 

131. Träna på att stimulera din fantasi, då ökar din kreativitet

Vad innebär egentligen digitaliseringen? I grunden handlar det om att de flesta rutinjobb av alla slag kommer försvinna. Se bara på bankkontoren. Förr satt där horder av välutbildade ekonomer och vände papper. Idag stänger bankkontoren ned på löpande band och bankrånarna har fått lägga ned. Bankerna har inte ens kontanter. Allt sker på nätet på gott och ont. Den här utvecklingen sker i bransch efter bransch och den påverkar alla och vad ska vi då göra?

Träna på att odla din nyfikenhet
Var inte rädd. Det kommer ordna sig. Det finns plats för alla. Så länge det finns människor på denna jord så finns det utrymme för och behov av varor, produkter och tjänster som gör livet lättare, roligare och mer lustfyllt att leva. Följ med i det som händer, lyssna, lär, utforska. Diskutera med de nära och kära. Odla din nyfikenhet och din kreativitet. Människans genuina nyfikenhet har varit en av mänsklighetens starkaste drivkrafter.

Vi kan bara inte låta bli att undersöka vad som finns runt hörnet både bokstavligt och bildligt talat. En del menar t.o.m. att nyfikenheten varit en förutsättning för vår överlevnad. Utan nyfikenheten som drivkraft hade knappast alla nya världar upptäckts, vetenskapen hade inte existerat, alla tekniska landvinningar hade uteblivit, medicin och läkekonsten hade inte höjt sig över den mest basala nivå. Och så vidare. Nyfikenheten driver människan. Och som Albert Einstein också sa ”Jag har ingen speciell talang. Jag är bara passionerat nyfiken”.

 

 

Nyfikenheten behöver matas med kunskap
I en värld som rusar fram allt snabbare och som blir alltmer uppkopplad måste man vara beredd på förändring och utveckling. Ingen kommer undan. Kunskap blir snabbt gammal i dessa tider och ofta hänger inte den akademiska världen med. Gamla beprövade sanningar blir omkörda av den nya tidens innovationer och landvinningar. Då blir det allt viktigare att man är öppen för ny kunskap och nya erfarenheter som ofta kommer från andra håll än den akademiska miljöerna. Världens globala erfarenheter på internet är kanske redan idag framtidens universitet. En professor i pedagogik vid Londons Universitet menar att det absolut viktigaste vi kan ge våra barn är just – lusten att ständigt lära och lära nytt. Lusten och modet att vara nyfiken. Lusten och självförtroendet att våga möta den nya. Och, kanske framförallt, vi måste alltid alltid alltid säga till våra barn (och oss själva) att de duger. De kan. De är fantastiska.

Nyfikenheten behöver matas med fantasi
”Fantasin är den ängel som lyfter mig över min begränsade värld och tillåter mig att tänka det omöjliga”. Orden är Hans-Ola Stenlunds som är skådespelare och pjäsförfattare och brukar tala i programmet ”Tankar för dagen” på Sveriges Radio P1. I ett avsnitt som sändes 20/2 2018 hade han rubriken ”Fantasin är gränslös”. I programmet berättade han också ännu en historia om Albert Einstein. Han fick besök av en orolig mamma som undrade hur hon skulle göra för att hennes barn skulle bli lika kloka som Einstein. ”Läs sagor för dem” blev svaret. Mamman gick hem men började fundera. Hörde hon verkligen rätt? Hon var tvungen att besöka Einstein en gång till och fråga samma sak en gång till. Då blev svaret ”Läs ännu mer sagor för dem”. Einstein visste att det fanns och finns en oändlig outforskad värld runt kring oss som inget förnuft och inga siffror eller beräkningar kommer åt. Den världen når bara fantasin och drömmarna. Och där finns fantastiska och nya vägar till nya möjligheter för den som tillåter sig vara nyfiken.

 

 

 

Kreativitet behöver matas med fantasi
I hela mitt vuxna liv har jag haft strävat efter att vara kreativ och det har varit en del av mitt erbjudande som kommunikatör. Ordet har ofta känts slitet, uttjatat och pressande. Att vara kreativ på beställning är i och för sig något som jag är gediget tränad i. Speciellt sedan mina år på Berghs både som elev och lärare. Men det är först då kreativitet får den energi och lekfullhet som inspirerande fantasi kan ge som lösningarna lyfter och kommer ur det invanda och välbekanta. Det är där, vid ytterkanterna, nära det okända, som det ofta brinner till på riktigt. Då lösningarna blir fantasieggande, överraskande men ändå relevanta. Det är en konst, en konst som också går att träna.

Fantasi och kreativitet utvecklar innovation
För fem år sedan gick jag entreprenörsutbildningen Academy of Excellence, en utbildning i entreprenörskap och företagande som bestod av 10 nycklar där varje nyckel leddes av en entreprenör som själv gjort en dokumenterad tillväxtresa. Idag har jag nyligen blivit en av tre delägare till företaget. En av nycklarna hette ”Kreativitet och inspiration” och leds av Teo Härén. Teo och hans tvillingbror Fredrik har i mer än 20 år forskat, studerat, utbildat och föreläst i ämnet kreativitet. Här är det på sin plats att repetera delar av min blogg om ämnet kreativitet som jag skrev efter att ha gått kursen Academy of Excellence. Kreativitet och fantasi göder och föder innovation.

95% av all tillväxt kommer från innovation
Det menar en rapport som kommer från OECD, sammanslutningen av de 16 rikaste länderna i världen. Även om alla undersökningar kan diskuteras så är de flesta länder överens om att vår utveckling och välfärd är beroende av innovationer och för att kunna tänka innovativt så är kreativitet avgörande. Eller som Albert Einstein också uttryckte det "Fantasi är en viktig egenskap". Regeringen har därför också en nationell innovationsstrategi där målet är att skapa tillväxt som räddar välfärden. Regeringen äger och driver frågan och har involverat många aktörer som t.ex. Exportrådet, Svenska Institutet, Innovationsbron, PRV, Almi, Tillväxtverket, Vinnova m.fl.


 

Vad är kreativitet?
Det finns många typer av och många definitioner på kreativitet. Det som är kreativt i ett land har inte samma definition i ett annat. T.ex. i Kina så räknas det som kreativt att "stjäla" någon annans idé och kapitalisera på den. I Japan med sin "vi-får-inte-tappa-ansiktet-kultur" har LEAN-tänkandet utvecklats till något världsledande. Att varje dag göra små förbättringssteg räknas som höjden av kreativitet. I USA räknas ofta den som lyckas och har fem konkurser med sig i erfarenhetsbanken som en hjälte. I Japan vore det otänkbart och otroligt skamligt. Eleverna i min grupp kom bl.a. fram till följande definitioner på kreativitet:

– Kombinera gamla saker på nytt sätt
– Nytänkande
– Skapande
– Påhittighet
– Tänka annorlunda
– Spränga gränser
– Tillfredsställa sin nyfikenhet

Teo menade också att varje företag och organisation har sin syn på kreativitet vid olika tidpunkter. När han höll föredrag för Carlsberg låg fokus på kreativ försäljning. Vid ett seminarium med LG Electronics så handlade det mer om kreativ lansering. Och vid en process med Ikea så var det viktigaste att resonera och diskutera kreativ design.

Dessutom kan man prata om olika kreativa kompetenser. De kan finnas inom varje individ eller vara delar av en grupp. Det kan vara Doers, Early Adaptors (testar allt nytt, känselspröt), Idésprutan, Skeptikern (nyttig i utvärderingar), Spindeln (berättar om och sprider bra idéer), Problemformuleraren, Problemlösaren och många fler. Kreativiteten har många ansikten och många roller.

 

 

Vad skiljer innovation och kreativitet?
Sveriges räknas enligt ett amerikanskt institut som det mest kreativa landet i världen. På andra plats kommer USA och på tredje plats Finland. Men är vi det mest innovativa? Enligt Teo så räcker det inte med att bara vara kreativ. För att vara innovativ måste man kunna genomföra sin idéer också. Det är den stora skillnaden. Teo menar att vi ofta bara tänker och hyllar kreativiteten i den inledande skapandeprocessen och slutar att bära med sig kreativiteten även i de följande faserna. Det är vanligt att man efter inledningsfasen bara fokuserar på produktion, utveckling och finslipning av affärsidén. Teo menar att kreativiteten borde få ta mycket större plats och bäras med som en ständigt närvarande möjlighet.

I inledningen är det viktigt att inte bara nöja sig med en handfull idéer. Skruva, vrid, vänd på idéer och tankar. Istället för att ta fram 4 idéer, sträva efter att ta fram 440 idéer. Och därefter plocka fram de 8 bästa av dem som är möjliga att genomföra. Det är äkta kreativitet som kan leda till hållbar innovation.

Vilka är världens mest kreativa företag? Det vanligaste svaret som Teo får är Google, Apple och Ikea. Och vad är det som kännetecknar dem utöver att de hela tiden strävar efter att ligga i fronten vad det handlar om nytänkande? Jo, ett ledarskap som dagligen stundligen och passionerat berättar om att just deras företag är det mesta kreativa. Det kan kallas ett kreativt ledarskap som skapar en grogrund för ett kreativt utvecklingslandskap. Du blir vad du tänker. Vi skapar en fantastisk kultur tillsammans, vi kan, vi vill, vi törs.

 

 

 

Kreativitet är billigt och lönsamt
Att tänka lite längre och lite mer kostar ingenting och kan ofta vara en snabb och fruktsam process. Det är så oerhört lätt att bli kär i sina idéer och hålla fast i dom krampaktigt. Med inställningen att allt alltid går att utveckla så ökar möjligheten till hållbar innovation. Därför kan man säga att tillväxt alltså kan vara förmnågan att genomföra idéer.

Under de 13 år som bröderna Härén varit verksamma som kreativitetsapostlar så har det skett en stor förändring i synen på vilka som är kreativa. I början av 2000-talet så hade reklambranschen i princip monopol på begreppet kreativitet. Idag finns det överallt och bejakas överallt. I en nyligen genomförd undersökning så menade 98% av de tillfrågade cheferna att kreativitet var nödvändigt i den dagliga verksamheten men bara 45% menade att de var kreativa. Vad ger det för konsekvenser för tillväxten och lönsamheten?


Vill du läs hela bloggen om kreativitet
och även ta del av Teo Häréns praktiska tips för dig som vill utveckla din kreativitet? Läs mer här. Kom ihåg, alla människor kan vara nyfikna, alla är kreativa och alla behöver träna sin kreativitet. Det är upp till dig att utveckla din kreativitet och att söka och skapa sammanhang som gör dig mer kreativ. Våga drömma. Ta hjälp av din fantasi. Då ökar ditt självförtroende och mod.

mvh/u