fbpx

4/5 2014. Framtiden stavas nätverk och samverkan. Det är min absoluta övertygelse efter sex år av intensivt och strukturerat nätverkande. Jag har mött en värld av oändliga möjligheter men också en värld där alldeles för många jobbar på i sina tunnlar och rör. Vi är ofta fast i vår egen lilla låda trots att den stora utvecklingspotentialen finns när vi möter andra och börjar utveckla våra samarbeten. Att göra affärer handlar inte om att sälja, det handlar om att söka och finna vinna-vinna-lösningar. Då blir det hållbart, då ser vi nya möjligheter, då vågar vi tänka utanför vår egen tunnel. Min grundkänsla är att vi i de flesta nätverk fortfarande bara skrapar på ytan till en enorm skatt av möjligheter. Här kommer några tankar på hur jag tror nätverkande skulle kunna utvecklas för att bli ännu effektivare.

  

 

Det handlar om sträva efter kvalitet i alla led. Varje möte är en möjlighet att träna sitt affärsmannaskap och att utveckla sin förmåga att bli tydlig och attraktiv. Hur kommer vi närmare varandra och hur blir vi snabbare med att presentera oss själva? Och hur blir vi bättre på att ställa frågor som utvecklar? Hur kan jag bli bättre på att se andra som möjligheter och hitta nya samarbetsformer? Träning, träning, träning kommer avgöra din framgång.

Bättre Givers Gain

Givers Gain, den som ger får. Kanske den mest grundläggande och viktigaste kraften och energigivaren i alla nätverk. Vi vill göra affärer med den vi gillar, vi vill hjälpa den som hjälper oss. För att den smått magiska kraften Givers Gain ska fungera så måste vi själva vara ärliga, tydliga och visa att vi kan hålla våra löften. Återigen, kan du ärligt och med hjärtat säga att du har ett erbjudande som ger nytta, nöje eller värde? Det är fundamentet för din framgång. Där får du inte tveka.

Se reglerna som affärsutvecklande

Många affärsnätverk har ett antal regler som man måste följa för att vara med. Det handlar om närvaroplikt, tydlighet i sina presentationer, krav på att bjuda in gäster, skaffa referenser och ordna ersättare när man inte kan närvara. Jag har träffat många nätverkare som bara sett reglerna som en betungande plikt och det var precis så jag upplevde reglerna på Arndts de första sex månaderna. Därefter började jag strukturera och planera mina presentationer. Jag byggde en bas av sökbara önskekunder, fick ihop en lista med ersättare och en förteckning på gäster som jag ville bjuda. Plus att jag skapade en lista på möjliga referenser att kontakta. Idag ser jag reglerna som en hjälp att träna mig själv och att utveckla mina affärer.

 

Se varje nätverksträff som ett träningstillfälle

Många kommer till mötet utan en plan eller ett mål. Framtidens nätverkare har börjat sin nätverksträff redan innan mötet. Vilka är det som kommer, kan jag ge en referens, kan jag hitta nya samarbeten o.s.v.? Väl på plats så bjuder framtidens nätverkare ännu mer på sig själv, hen ställer bättre frågor och hen tar emot nya gäster på ett generöst och inkluderande sätt. Det får alla att växa och ökar den goda stämningen. Under själva nätverksträffen är framtidens nätverkare grymt välrepeterad och har en arsenal av spännande presentationer som levandegör hens erbjudande. Dessutom är framtidens nätverkare också strukturerad och dokumenterar varje sökning och ny gäst. Den kunskapen följer hen sedan upp med ett mail som fördjupar och förtydligar erbjudandet. Så byggs framtidens relationer.

Nätverket som träningsläger

På framtidens affärsnätverk kommer vi inte bara få möjlighet till fler personliga möten och fler affärskontakter. Vi kommer också få träna ännu mer strukturerat och intensivt på att presentera oss själva och vår förmåga att se samarbetsmöjligheter. Hos varandra och i våra respektive nätverk. Den här metodiken har Mikael Arndt redan börjat med på fler affärsträffar med mycket goda resultat. Metoden är en form av "action learning". Om vi inte får verbalisera vår tanke i ord och handling så är det lätt att tanken bara stannar i våra huvuden. Ett konkret exempel som vi använt på fler Arndts Weekly-träffar är att vi delar in oss två och två. Sedan får den ena personen svara på frågan varför det är värt att träffa just hen. Presentationen får ta max en minut och därefter ger den som lyssnat feedback. Vad var bra och vad kan göras bättre? Därefter byter man presentatör. Detta upprepas tre-fyra gånger med nya nätverkskollegor. Resultatet blir mer dialog, mer energi och fler direkta lärdomar. Och nätverksträffen blir ännu mer levande.

Nätverket som skola

Ett av Arndts viktigaste mervärden har redan från början varit att erbjuda kunskap och inspiration via sina chefsnätverksträffar. De är och har varit enormt givande men det finns ett problem. Det är lätt att glömma det man hörde och man går snabbt tillbaka till sina gamla mönster igen. Tyvärr är inspiration till intet förpliktigande. Jag tror därför att framtidens nätverksträffar också kommer innehålla ett kortare moment av utbildning, repetition och inspiration. Något moment varje vecka som man sedan ska redovisa resultatet av följande vecka. Även här har Mikael Arndts gått i bräschen och prövat olika former och jag vet att Arndts tittar på ännu mer strukturerade utbildningssätt. Repetition är kunskapens moder och i och med att vi ses varje vecka så ökar kraven på att vi också visar resultat.

 

Skaffa en "buddy"

Att skaffa en "buddy" eller en stöttande kamrat är en beprövad metod i många kurser som handlar om självutveckling. Bland annat Anthony Robbins använder sig av den metoden och även Micke Arndt har testat den vid flera nätverksträffar. Varje vecka så berättar du och din "buddy" för varandra vad ni ska göra till nästa vecka. Det kan vara en utmaning eller någon konkret handling, t.ex. att ringa 10 kalla samtal. Man vinner fler saker. För det första så får du en coach och ett bollplank som kan hjälpa dig strukturera, prioritera och planera. För det andra så får du hjälp att hålla fokus. Det är lätt att gå vilse bland alla krav och måsten och missa det väsentliga, det som verkligen utvecklar oss. För det tredje så vinner du tid. Vid varje nätverksträff kan du ta en till två minuter och stämma av hur det har gått. En "buddy" hjälper dig reflektera och ta nästa steg. Varje vecka.

Starta mästarmöten

Andy Lopata brukar kallas Englands främsta nätverksexpert. Han har flera gånger besökt Sverige och hållit föredrag för bl.a. medlemmarna i Arndts. Ett sätt att utveckla sitt nätverkande är att starta så kallade MästarMöten eller som det också ibland kallas Advisory Boards. Det är ett effektivt komplement till annat nätverkande och förenar det bästa av individuell coaching med det stöd och input du kan få av en större grupp individer. Fler hjärnor tänker bättre än en.

Genom att bygga en grupp på mellan 5-10 personer som regelbundet träffas så skapar man en unik plattform för utveckling. Beroende på hur många man är och hur mycket tid man har så fördelas tiden jämnt mellan alla deltagare. Oftast räcker det med max 10 minuter för varje person. Dessa minuter får man disponera fritt, man kanske bara vill prata själv hela tiden men det vanligaste är att man berättar om ett problem eller utmaning man står inför. Därefter är det resten av gruppens uppgift att ge så mycket tankar och förslag till lösning man kan. Den som äger utmaningen får bara notera och ställa klargörande frågor. Man får absolut inte gå i försvarsställning eller börja förklara sig.

Resultatet blir att den som kommit med utmaningen får minst 5-10 förslag på problemlösningar. Dessutom har alla andra har fått träna på att reflektera och fundera kring nya lösningar. Allt dokumenteras på whiteboard eller blädderblock. Alla lär sig någonting och det är snabbt, effektivt och framförallt roligt. Andy Lapota brukar rekommendera att man ses en gång i månaden.

 

Möten om samarbeten

Ensam är inte stark, ensam är bara ensam. Jag tror att vi i framtiden också kommer se fler mötesformer sprungna ur nätverksmöten där vi träffas för att se hur vi skulle kunna samarbeta gentemot nya kunder eller branscher. För egen del har det hänt ett antal gånger. Ett exempel är där jag själv, Stolt Kommunikation, stått för varumärkesprocesser och kommunikationslösningar, en medlemskollega för anskaffandet och utvecklingen av ny lokal, en tredje medlemskollega för transport och flytt och en fjärde medlem för dokumentation av processen i form av film. Jag är övertygad om att det skulle finnas ännu fler affärsmöjligheter om vi skulle slå ihop våra erbjudanden och erbjuda fler paketlösningar. Med det här synsättet så öppnar sig även möjligheten till crosselling och merförsäljning. Det är min vision och mitt mål framöver.

Framtidens supermingel

I höstas var jag inbjuden till ett så kallat supermingel vid namn StockholmsMinglet 2014. Jag var lätt tveksam till en början när jag klev in på Berns Salonger, kan det verkligen fungera? Det var mer än 200 personer på plats. Men minglet var både roligt och effektivt. Vi fikade, fick en frukostmacka, minglade och samlade visitkort på ett fullständigt naturligt sätt. Jag tror att fler liknande supermingel skulle ge energi och nya kontakter på ett lite annorlunda vis än de vanliga träffarna. Här handlar det verkligen om uttalad kvantitet och många korta möten. Förutsatt att man sedan också jobbar kvalitativt så tycker jag att ett till två supermingel per år skulle vara ett bra komplement till andra nätverk. Vad skulle hända om fler nätverk träffade varandra och bjöd in varandra? Möjligheterna är enorma.

 

Finders fee?

När människor får i uppgift att tänka kreativt och pengar är den viktigaste drivkraften blir ofta resultatet sämre än om man drivs av högre mål och syften. Detta faktum bevisar inte minst Daniel Pink i sin bok "Drivkrafter och den överraskande sanningen om vad som motiverar oss". Hans tankar kan du dessutom se på YouTube. Men det går inte att bortse att pengar är ett nödvändigt drivmedel för alla verksamheter. Jag har lekt med tanken hur det skulle se ut om den som gav en referens som ledde till en affär också skulle få en ekonomisk ersättning, en "finders fee"? Skulle det öka effektiviteten i affärsnätverkandet eller inte? Vad tycker du?

Som avrundning vill jag återigen citera Ebba Hagander Mir från Diversity Group. Ebba är en av mina medlemskollegor från affärsnätverket Arndts. "Att säga att man inte hinner nätverka är som att säga att man inte hinner göra affärer".

Möt världen, se möjligheterna, nätverka mer.

mvh/u