fbpx

12/11 2013. Bland det svåraste jag vet i livet är den dualism som många människor, inklusive jag själv, ofta uppvisar. I en och samma person kan det i den ena stunden finnas den mest goda, roliga och ömsinta varelse. Och i nästa stund kommer det fram det lågaste låga, ibland snudd på ont beteende. Växlingarna skapar osäkerhet och förvirring. Hur ska jag förhålla mig? Hur ska jag kunna acceptera denna dubbelhet? Måste jag? Ja, när man bygger varumärken måste man alltid se både styrkor och svagheter, både hot och möjligheter. Den som gav mig en lösning och ett förhållningssätt till detta var Bob Proctor, supercoach, sökare, författare, filosof, föredragshållare med världen som arbetsfält. Han gav begreppet ett namn och ett sätt att tackla dualismen.

 

 

Bob Proctor är en av de mest kända motivations- och förändringsgurus som finns i världen. Arndts affärsnätverk hade bjudit in honom att föreläsa för ett par år sedan. En fullsatt Oscarsteater i Stockholm bevisade att ryktet gått före denna gråhårige man i 70-årsåldern. Rubriken var "Vad är det som de framgångsrika gör för att lyckas i både låg- och högkonjunktur?". Det handlade mycket om försäljning men som så många gånger förr kom temat snabbt in på den svåra konsten att vara människa. Varför vi så många gånger sätter krokben för oss själva och därmed missar att nå våra mål. Varför vi hellre ser problem än möjligheter.

 

 

Du blir vad du tänker

Bob resonerade mycket kring vår nedärvda och inlärda förmåga att leva efter våra valda sanningar. Människan är genetiskt programmerad på att i första hand överleva till varje pris. Genom livet har vi byggt in vanor och mönster som hjälpt oss klara vardagen men idag lever vi inte i en värld fylld av sabeltandade tigrar. Det finns mycket mer utrymme och möjlighet att växa. Med tankens kraft kan vi förflytta berg. De riktigt framgångsrika (definitionen var inte bara måttstocken pengar, utan även lycka, meningsfullhet, glädje) har det gemensamt att de vågat tänka stort, sätta mål och fokusera mot dessa mål. Och de har satt magiska stora mål.

Att sätta stora mål tar inte mer kraft än att sätta små mål men de stora målen kan flytta människan så mycket längre. De framgångsrika har också en stark tro på andra människor, på att all nödvändig kunskap finns här och nu och de agerar. Nu! Under resans gång lär de sig av sina misstag och utvecklas hela tiden. Tänk, vad gör du som fungerar? Fortsätt med det! Vill du ändra ditt liv? Gör det nu och gör det helhjärtat. Och det kanske bästa och mest konkreta tipset, skriv ner ditt mål på ett kort som du alltid bär med dig. Läs det igen, och igen, och igen, och igen ... Hjärnan kan inte skilja på sant och falskt, du programmerar dig själv att nå dina mål.

 

Acceptera och använd lagen om alltings polaritet

Ibland är det lätt att bli nedslagen av världens dumhet, ondska och tröghet. Bob menar att det är oerhört viktigt att känna sig själv och sina medmänniskor. Barn är rädda för mörker men vuxna är ofta rädda för ljuset, sanningen om oss själva. Vi vågar inte se och ta tag i våra egna svagheter vilket ofta blir ett hinder i vår utveckling. Desperat klamrar vi oss fast vid bilden av oss själva, som en berusad vid en lyktstolpe, och vågar inte se alla möjligheter som finns. Hur lätt är det inte att döma och straffa sig själv för sina egna svagheter.

Det var då Bob frågade om vi kände till lagen om alltings polaritet? Något som i alla fall undertecknad vid nyss fyllda femtio hade hört talas om. Den innebär att varje kraft har en motkraft och de är varandras förutsättningar. Utan svart inget vitt. Utan glädje ingen sorg, Utan upp inget ner. Utan mörker inget ljus. Utan hårt inget mjukt. Utan runt inget kantigt. Och så vidare. För mig blev det en befriande och förlösande insikt. Motsättningarna är varandras förutsättningar. Yin och yang helt enkelt.

Det var faktiskt som om en börda lättat från mina axlar. Jag fann ett förhållningssätt till den dualism som jag så ofta mött hos både mig själv och andra och som jag ofta plågats av. Sedan dess har jag haft mycket lättare att acceptera människors dubbelhet. Men framförallt, jag har blivit ännu mer övertygad om vikten av att fokusera på det positiva. Där finns glädjen, växtkraften och utvecklingen. Där vill jag vara och verka.

 

Det du fokuserar på växer – "the law of attraction"

Huvudtemat för Bobs föreläsning gick just sedan ut på detta. Han kallar det "the law of attraction". Det vi fokuserar på växer och skapar energier hos både dig själv och andra. Han menar att varje människa har en oändlig potential och om vi hjälper varandra att växa så finns det absolut inga gränser för hur mycket världen och individen kan utvecklas. Goda krafter och goda tankar utvecklar och skapar nya energier. Vi ska se och förstå vårt mörker men vi får inte fastna där. Konkurrens är ute, samarbete är inne. När vi inser att vi är beroende av varandra och bejakar varandra så kan det hända mirakel. Att göra det vi älskar får oss att växa. Vi måste akta oss för paradigmerna, de är inget annat än massa inlärda mönster, andra folks vanor. Hur vill du och jag utvecklas? Vad är våra mål? Allt är faktiskt möjligt. Det har livet lärt mig. Och Bob.

mvh/u

PS. En rysk författare, Svetlana Aleksijevitj, uttryckte det så här "Människan är varken ett helgon eller en djävul utan något mitt emellan – ett himmelskt djur"