fbpx

22/3 2021. Du måste vara klarsynt och positiv för att kunna se både din och samhällets styrka och enorma potential.Tror du att Sverige håller på att gå i bitar som somliga påstår? Var inte rädd. Tro dem inte. De är antingen blinda, negativa eller rädda. Eller allt på en gång. Men rädsla är ingen bra byggsten att bygga vare sig ett samhälle eller sitt varumärke på. Vi människor är specialister på att se hot och faror överallt. Det har varit vår överlevnadsstrategi genom årtusenden och hjälpt oss att klara både stora och små hot. Men det är skillnad på oro och oro. Det finns hjälpsam oro som får oss att se problem som utmaningar och möjligheter till utveckling. Och så finns det ohjälpsam oro som gör oss passiva och rädda. Vad väljer du?  Då är det viktigt att se skogen bland alla träd.

Bilder från pexels.com och unsplash.com 

Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar, tyvärr, alldeles för lite, för sällan och för dåligt. Det kan du ändra på om du vill leva din dröm. För kom ihåg, du har precis all den potential som behövs. Nu. Här. I dig.

151. Träna på att se skogen bland alla träd, det stärker ditt varumäke

Det är så lätt att bli hemmablind och bara se problem istället för möjligheter. Se kraften och möjligheterna, de finns där som serverade på silverfat. Hos dig själv. Hos samhället. Hos alla som ser vilken kraft det finns i världen. Vi lever i ett av världens absolut rikaste länder med en standard på välstånd, en välfärd och väl fungerande demokrati som ligger i topp bland alla världens länder. Punkt!

Allt är möjligt, för den som tror och vill. Här är du massor av fantastiska välväxta och vackra träd som tillsammans bildar den skog som vi kan kalla det stora samhällsprojektet. En bättre, jämlikare och godare värld. För alla. Genom att leva din dröm och bygga ditt varumärke blir du i allra högsta grad en del av denna utveckling.

Se skogen, se träden, se möjligheterna. Var trygg. Var tacksam. Lev din dröm. Tänk på allt du har tillgång till och som ger dig möjligheter, styrka och trygghet. Som t.ex:

 

1. Sveriges allmänna välstånd


År 1850 var Sverige ett av världens fattigaste länder. Hundra år senare är vi ett av världens rikaste med ett sällan skådat välstånd, minskade klassklyftor och en välfärd som kommer de allra flesta invånare till del. Och reformtakten bara fortsatte under hela 60-talet och utvecklingen bara fortsätter även de riktigt stora reformerna nu är genomförda. Vårt land har gått in i en förädlingsfas som inte är lika tydlig men lika viktig.

 

 

2. Turen att ha sluppit krig

Sverige har inte haft krig sedan 1809 då vi förlorade Finland till Ryssland. Det ska vi vara otroligt tacksamma över. Det finns få händelser som skadar ett land och dess invånare som krig. Och då menar jag inte bara dödandet, bombandet och lemlästandet. De fysiska och psykiska skadorna lever nämligen alltid kvar och förs ofta över till nästa generation. Och nästa. Och nästa.

Tilliten mellan människor eroderar. Rädslan ligger under ytan. Våldet aldrig långt borta. Krig är både en katastrof och ett gift. Det har Sverige sluppit i mer än 200 år.

En del kallar oss fredsskadade. Jag ser det som en styrka att vi har ett högt förtroende mellan människor, stat och samhälle i vårt avlånga land. Och högt förtroende är en grundbult i varje väl fungerande land. Den grundbulten ska vi vara oerhört tacksamma över.

 

 

3. Vi lever bättre än furstar på medeltiden

Varför mår så många så dåligt när vi har det så bra? Är det stress, oro, ökade krav eller allmän känsla av otrygghet som spökar? Eller är det att vi har för höga krav och förväntningar på livet? Eller kan det vara att vi inte känner tacksamhet över det vi har? Och ständigt kräver mer och helst igår?

När tänkte du senast på att du förmodligen lever ett mycket tryggare och rikare liv än en furste på medeltiden?

Ständig tillgång till värme, ljus, mat och dryck från alla världens hörn, musik av alla sorter dygnet runt, all världens kunskap ett knapptryck bort, kultur på längden och tvären, resmöjligheter jorden runt, fantastisk infrastruktur, fred, trygghetssystem för alla, demokrati, skola, vård, omsorg, mänskliga rättigheter och mycket mycket mer. Vi har det inte så tokigt eller hur?

 

 

4. Byråkratins välsignelse.

En del klagar på krångel och byråkrati men missar då ofta hur mycket som fungerar väl just tack vare den struktur vi röstat fram att våra folkvalda ska förverkliga i regering och riksdag. Att lagar och regler ska ge trygghet och tydlighet. Att skatter ska komma samhället och dess invånare till del på bästa sätt och att samhället ska fortsätta att utvecklas. Allt detta kräver ordning och reda och institutioner och tjänstemän som följer lagar och regler och inte är korrumperade.

Visst, det finns mycket som kan bli bättre men den så kallade byråkratiska statsapparaten och kommunernas organisation tjänar oss faktiskt väl och ger en grundtrygghet för de flesta i vårt land.

 

 

5. En väl fungerande demokrati

Det är lätt att glömma hur skör och ung vår demokrati faktiskt är. År 2021 är det faktiskt bara 100 år sedan demokrati för alla myndiga infördes, för både kvinnor och män.

En möjlighet för varje medborgare att få välja sina representanter till regering och riksdag och en möjlighet som inte handlade om att vara förmögen, ha en speciell maktställning eller börd för att få rätt att rösta.

Vi tar det ofta för självklart men den svenska demokratins väg till vad den är i dag är kantad av kamp och offer. Människor har t.o.m. fått ge sina liv i kampen för att kunna leva ett bättre liv. Vi ska lita på demokratin men vi kan inte ta den för given. Kampen för att den ska utvecklas måste ständigt pågå men vi ska också vara stolta över den förmåga till kompromisser och samarbete som vi har Sverige. Det ger oss styrka. Det ger oss trygghet. Som du och jag kan lita på.

 

 

6. Civilsamhället resurser

Politik och beslut verkar allt som oftast bara fattas i de högsta beslutande organen i samhället. I regering, riksdag, kommuner och regioner. De delar av samhällsträdet som syns, stammar, grenar, blad och frukter. Det är mer sällan som alla andra viktiga delar samhällsträdets delar uppmärksammas.

De delar som är av det rika rotsystemet, det som ger ytterligare stadga och näring åt de delar som syns ovanför mark. Där värderingar, normer och moral prövas och landar i verkligheten. I rotsystemet finns det som också kallas civilsamhället. Den verklighet där de flesta av oss vanliga dödliga medborgare lever och verkar i vårt dagliga liv. Det liv som beslutsfattandet finns till för att tjäna och utveckla..

Här finns förstås näringslivets alla typer av företag och vinstdrivande organisationer. I Sverige finns 1,3 miljoner företag där de flesta, ca 1 miljon, har mellan 1 och 5 anställda. I civilsamhället räknas också den breda flora av föreningar, akademier, högskolor, universitet, studieförbund, folkhögskolor och alla andra subjekt som inte utgör en del av myndigheterna eller av statsapparaten i övrigt.

Det består då av så olikartade intressen som kyrkan, stiftelser, fackföreningar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar, välgörenhetsorganisationer, folkrörelser och föreningsliv.

Och utöver detta finns en uppsjö av små föreningar, formella och informella nätverk och inte minst familj, släkt, vänner, bekanta och grannar där de allra allra flesta gör sitt bästa för att vara goda människor som bidrar till ett bättre samhälle efter bästa förmåga.

Vilken kraft. Vilket folk. Vilket land. Sverige går inte i bitar. Sverige står starkt. Även om vi naturligtvis har utmaningar. Du kan lugnt fortsätta leva din dröm och bygga ditt varumärke. Det du, jag, alla borde känna ännu mer är stolthet och tacksamhet. Över det vi är, det vi har och över det land vi har haft förmånen att födas i. Det är en gåva.

 

Var stolt. Och tacksam. Inte rädd.

Mvh/u

PS. Lär dig grunderna i hur du bygger varumärke. Gå min gratiskurs "10 steg till ett starkare varumärke", anmäl dig på www.stoltnu.se