fbpx

11/6 2017. Hur många föds till världsmästare? Hur många nobelpristagare hjälps till världen av barnmorskan? Hur kan du konstatera att en bebis är ett blivande geni? När? Det finns en seglivad myt om att det här i världen finns de som har talang och de som inte har talang. Och de som inte fötts med gåvan inte har möjlighet att utvecklas. Min erfarenhet är det motsatta. Varje individ besitter en närmast oändlig potential till utveckling men det handlar om att odla sina förmågor och gåvor. Och ge dem rätt miljö att växa i. Vetenskapen diskuterar ständigt vad som påverkar mest av arv och miljö men jag är fullständigt övertygad om att alla, säger alla, kan utvecklas enormt om man bara vill. Och är beredd att odla sina förmågor och talanger. Helt enkelt spelar sina kort rätt. Passionerat, modigt och framförallt uthålligt. Hur odlar du dina förmågor? Hur bejakar du dina intelligenser?

 

 

Den här bloggserien handlar om hur du kan träna mod och självförtroende för att bygga ett starkt, stolt och attraktivt varumärke. Mod och självförtroende är avgörande egenskaper som det går att utveckla. Då behövs det passion, uthållighet och träning. Mycket träning. Vi har alla potentialen men tränar tyvärr alldeles för lite, för sällan och ofta för dåligt. Det behöver du ändra på om du vill leva din dröm.

107. Träna på att odla dina förmågor

Vi kan inte bestämma över vilken uppsättning gener vi föds med eller vilken miljö vi hamnar i men vi har alla en möjlighet att påverka vår situation. Det är faktiskt det som hela den här bloggserien om självförtroende och mod handlar om. Utveckling. Växande. För att utvecklas behöver vi få kunskap, träning och feedback. Det är den spiral som alla behöver komma in i om man vill växa och utvecklas. Det finns inga genvägar. Under alla mina år på Berghs School of Communication, både som elev och lärare, såg jag många så kallade talanger men som inte gjorde jobbet. De stannade i växten. Men jag träffade också många med rätt låga ingångsvärden som jobbade stenhårt, var lyhörda, läste, tog till sig kunskap, deltog med liv och lust i alla processer och tränade tränade tränade. De utvecklades till fantastiska kreatörer och yrkespersoner tack vare sitt driv och sin enorma lust att utvecklas. List och lust.

 

Att spela sina kort rätt
Visst finns det medfödda gåvor som kan vara svåra att träna upp. Visst, alla kan inte bli Leonardo Da Vinci, Maria Callas eller Usain Bolt men alla kan växa genom att odla sina förmågor. En del är begåvade med fantastiska sångröster och andra med kraftfulla kroppar som skapta för idrott men oavsett förutsättningarna så måste alla odla sina förmågor för att utvecklas. Vi har alla fått ett antal kort i livets kortspel sedan handlar det om hur vi spelar korten på bästa sätt. Alltså, hur vi använder och odlar av våra förmågor.

Jag ser varje människa som en individ med en enorm potential att växa. Tänk dig ekollonet. Där finns allt som krävs för att växa och blomma ut till en mäktig ek. Men ekollonet behöver hamna i rätt miljö, få vatten, näring och omvårdnad. Antingen av naturens egen vårdande hand eller med hjälp av mänskliga insatser. Återigen, arv och miljö. Och bägge delarna går att styra och påverka. En som har förstått detta är Howard Gardner. Han ser människans storhet och möjligheter.

 

”Det handlar inte om hur intelligent du är, utan om hur du är intelligent.”
Det är så lätt att tro att jag är si, du är så och att så kommer det alltid vara. Fel, fel, fel. Vi människor är enormt sammansatta och komplexa. Dessutom är vi flexibla och möjliga att förändra. Men den enda som i grunden kan förändra oss är vi själva. Allt börjar egentligen i vår självbild, självförståelse och människosyn. Det är på gränsen till naivt att säga det men det är faktiskt som så, du kan om du vill. Och orkar. Och satsar. Det har jag skrivit mer om här.

 

 

Howard Gardner såg mer hos människan
Howard Gardner, amerikansk professor i pedagogik, var den förste som talade om att det finns ”multipla intelligenser”. Han sa: ”Det handlar inte om hur intelligent du är, utan om hur du är intelligent.” Hans grundläggande tanke var att alla vi människor är intelligenta, men på olika sätt. Var och en av oss presterar bättre i skolan eller på jobbet, om vi får använda vår egen bästa intelligens, vår speciella begåvning, talang och kreativitet när det handlar om att lära. Förr var det bara de logisk-matematiskt eller språkligt inriktade intelligenserna som hade någon möjlighet att få bra betyg i skolan.

 

Olika intelligenstyper
Dessa intelligenstyper ska inte ses som klart distinkta, och människor har i regel förmåga till alla nio typerna mer eller mindre, men vanligen är en eller fler typer mer framträdande hos en människa. Gardner poängterar att under spädbarnets utveckling är typerna avhängiga och samspelar med varandra. Idag är vi duktigare att anpassa studierna till olika sätt att lära och till de olika intelligenserna. De flesta av oss har lite av varje kategori i oss, men har ofta tyngdpunkten på ett par av dem. Först landade Gardner i sin forskning i sju olika intelligenstyper med fördjupande studier av det mänskliga beteendet menar Howard Gardner att det finns nio olika typer av intelligenser.

 

 

Lära för livet?
Här är det viktigt att tillägga att det är ju inte bara i undervisningsmiljöer som man utvecklas. Sett i ett större perspektiv så tillbringar ju de flesta av oss mer tid på våra arbeten än i skolan. Hur vi då formar och bygger arbetsplatserna blir då allt viktigare. Både i det fysiska rummet och i organisation och strukturer. Är miljöerna skapade så att de främjar lärande, dialog och kunskapsförmedling? Finns det utvecklings- och utbildningsplaner? Hur överförs kunskap i organisationen? Vi vet att bland det bästa sättet att snabbt överföra ny kunskap mellan människor är när medarbetare som andra litar på berättar och förklarar nya eller komplexa företeelser. En lärande organisation lär både av andra och av varandra.

 

De nio intelligenserna

I sina böcker Frames of Mind - The Theory of Multiple Intelligences (De sju intelligenserna) från 1983 och Intelligence Reframed från 1999 har Howard Gardner fått ett oerhört genomslag i synen på intelligens, pedagogik, och karriärstrategi.  Här är en mycket kort sammanfattning av de nio intelligensernas delar.

1. Logisk/ matematisk intelligens
Den här personen är duktig på matematik, på att organisera och tänka logiskt. Hen analyserar, prövar hypoteser och beräknar. Siffror och formler är som ett språk hen behärskar och lätt kan ta till sig.

2. Kroppslig intelligens
En person med kroppslig intelligens använder sin kropp och sina händer för att uttrycka sig. Gillar idrott, dans och fysiska utmaningar. Prövar sig fram för att lista ut lösningar på problem. Hen har bra balans, koordination och smidighet.

3. Intuitiv intelligens
Trivs bäst ensam. Planerar sin tid och arbetar självständigt. Medveten om sina förmågor och brister. Hen har ofta god självdisciplin.

 

 

4. Naturintelligens
Den här personen har en ekologisk förmåga som handlar om att hen ser sammanhang i naturen. Har ofta ”gröna fingrar” (duktiga med växter) och har god hand med djur.

5. Visuell/spatial intelligens
Den individen som har en utvecklad visuell och spatial intelligens har ofta bra lokalsinne, har alltså lätt att hitta och komma ihåg kartor och diagram. Individen har dessutom lätt för att förstå abstrakta saker, konst, färger och former.

 

 

6. Språklig intelligens
En individ med språklig intelligens har stort ordförråd. Hen talar, läser och formulerar sig väl. Löser gärna korsord och är duktig på att samla fakta och fylla i blanketter av olika slag.

7. Social intelligens
Den här personen trivs bäst tillsammans med andra. Hen är en god lyssnare och engagerar sig gärna i t.ex. föreningar och andra sociala sammanhang. Människor med den här typen av intelligens har lättare än andra att avläsa ansiktsuttryck, gester och röstlägen än andra.

 

8. Musikalisk intelligens
Lyssnar på och utövar musik själv. Känner igen melodier, slogans, har känsla för rytm.

9. Existentiell intelligens
Den här människan har ofta ett medfött intresse för livsfrågorna. Hen läser och diskuterar gärna de existentiella frågorna och är nyfiken.

 

 

Arv, talang, miljö, färdighet, träning
Gardner diskuterar dessa intelligenstyper som bestående av bl.a. medfödd, biologiskt betingad talang, upplärd och inövad färdighet, samt sociokulturella och antropologiska ideal. Det västerländska samhället har värderat de matematisk-logiska och lingvistiska typerna på bekostnad av de andra, menar Gardner, och förespråkar en undervisningsmiljö där alla typer stimuleras och integreras med varandra. Utbildningsprocessen ser Gardner som en stegvis kognitiv utveckling, som handlar om att skaffa sig kunskap om den kulturella symbolvärlden.

Vid sidan av intelligens ser Gardner andra viktiga parametrar för vad som gör en människa framgångsrik, till exempel motivation, originalitet, sunt förnuft, vishet och metafori s.k. förmåga.

Med sin bok De sju intelligenserna kom Gardner att reformera det amerikanska skolsystemet. Boken och dess tankar har även nått utanför skolans värld, bl.a. inom psykologin används Gardners teori i utformandet av karriärsprofiler.

 

 

Vad gör du med livets gåvor?
Så, hur ser du på dig själv? Vilka gåvor och talanger har du blivit välsignad med i livets lotteri och vad gör du med dem? Låter du dem ligga kvar på marken eller ger du dina gåvor näring, vätska, kärlek och omsorg? Det är ditt val. Det är din möjlighet. Om du inte trivs eller känner att du blommar ut där du är behöver du kanske söka dig till nya miljöer och nya människor där du får större chans att växa och utvecklas.

 

 

En boost för livet
För egen del är jag evigt tacksam över mina två år som elev på Berghs och de följande dryga 20 åren som lärare på samma skola. De åren och de människor jag mött där har gett mig så oerhörd livsboost att det knappt går att beskriva. Den miljön fick mig att blomma och förstå vilka oändliga möjligheter livet erbjuder. Där fick jag enorma mängder självförtroende och mod som fortfarande ger mig energi och glöd trots att det nu gått mer än trettio år sedan jag började som elev på skolan.

Jag hoppas innerligt att även du kan få uppleva samma sak där du befinner dig. Om inte, sök och du kommer finna. Se till att du är medskapande till att bygga en miljö som får dig att växa. Du har alla möjligheter att forma ditt liv. Och i sökandet och processandet bor självförtroende, mod och passion. Du har inte en chans, ta den.

mvh/u

(Källor: Wikipedia, KosmosKlubben)