fbpx

16/9 2013. Det är lätt gjort att man visar upp en spretig och otydlig profil utan att tänka på det. När det är mycket att göra och det krävs snabba lösningar söker man ofta visuella genvägar. Den grafiska profilen glöms bort. Om man nu har någon. För omvärlden blir då den samlade upplevelsen av de signaler som skickas ut lätt rörig. Det kan kännas som om du skulle byta kostym var och varannan gång. Ett ständig skiftande av färger, typografi, bildspråk, verbal ton i skrift och telefon gör ditt varumärke otydligt. Här kommer tre enkla tips på hur du kan göra för att samla ihop organisationens uttryck.

 

1. Gör en visuell översyn.

Allt kommunicerar. Hur ser den samlade bilden ut från företaget? Hitta en vägg där du kan sätta upp så mycket representativt material du kan från organisationen. Samla ihop och tejpa upp visitkort, brevpapper, mail, fakturor, broschyrer, faktablad, annonser, hemsidor, kampanjmaterial, rollups o.s.v. Ta ett steg tillbaka, hur ser det ut? Håller det ihop? Känner man igen uttrycket och går känslan igen som en röd tråd? Eller är det spretigt och otydligt? Om ingen är ansvarig så utse en person som får göra en handlingsplan för att stärka er visuella profil. Det lönar sig alltid, både på lång och kort sikt. Och kom ihåg den interna förankringen, om inte alla vet vad som gäller så kommer profilen fortsätta att vara otydlig.

 

2. Gör en översyn av antalet kontakter

Inget slår ett personligt möte. Vad som sägs eller skrivs är viktigt. Vilket tonläge ska ni förmedla? Vilka viktiga budskap ska alltid komma med? Vad ska kontakten veta, tycka, göra efter ett möte med er organisation. Att ha kontroll på sina touchpoints, även vad det gäller personliga möten, ger en fingervisning om vilka möjligheter organisationen har att bygga relationer och ge bra service. Ett sätt är att samla sig i grupper och räkna ihop hur många kontakter ni faktiskt har på ett år. Det är ofta många många fler än vad man tror. Gör en grov beräkning av antalet möten, telefonsamtal och mail/SMS per år? Se och resonera om hur ni kan utveckla dessa möten. Varje kontakt är en möjlighet.

 

3. Vad gör ni före, under, efter?

Allt för många kontaktmöjligheter slarvas bort allt för lättvindigt. Om det är ett möte bokat, se till att förbereda mötet med fakta och information innan mötet. Skicka en agenda och be om accept. Ge bakgrund till dig själv och ditt företag om det är första mötet. Maila, skicka brev eller använd sms. Allt du gör innan mötet pekar på engagemang och proffsighet.

Väl på mötet. Stäm av den aktuella tidsramen, fråga om det kanske är någon mer som borde vara närvarande, checka av agendan, mål och syfte. Ha en bra och förberedd presentation men håll den så kort du kan. Max ett par minuter. Se till att så fort som möjligt låta din kontakt få prata om sig och sin situation. Ha många frågor inklusive följdfrågor förberedda. Avsluta varje möte med en summering och se till att boka ett nästa möte och bestäm vad som förväntas hända då. Lämna gärna ett presentationsmaterial som förstärker bilden av dig och företaget.

Efter mötet så skicka ett mail eller sms med ett tack och en kort summering av mötet. Bifoga gärna något som kontakten kan ha nytta av, en undersökning, en artikel, tips på utvecklande hemsidor m.m. Återkom sedan det datum du utlovat. Börja om och förfina processen så att även nästa möte känns relevant och nyttigt. Och du, när läge uppstår, våga fråga efter affären. Vet du att 70% av alla påbörjade affärer inte blir av av en enda anledning, säljaren vågar inte fråga efter affären.

Vårda dina kontakter. De kan bli dina ambassadörer!

Mvh/u